Hnatenko Iryna
Hnatenko Iryna
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua
НазваПосиланняРік
Логіка впровадження інноваційних заходів на регіональний ринок праці в умовах його циклічного розвитку
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
22017
Вплив глобалізації на національний та регіональні ринки праці в Україні
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 109-112, 2016
22016
Забезпечення посткризового ламінарного руху функціонування ринку праці Донецької та Луганської областей шляхом упровадження механізму інноваційного розвитку
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 128-132, 2017
12017
Параметри та показники соціальної безпеки населення України
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
12016
Удосконалення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва з урахуванням критеріїв економічної безпеки
ІА Гнатенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
12014
Підтримка діяльності виробничих малих підприємств
ІА ГНАТЕНКО
Гнатенко Ірина Анатоліївна.–Луганськ, 2012.–214 с, 0
1
Проблемноорієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві
ІА Гнатенко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки, 2019
2019
Феномен інноваційного підприємництва в національній економіці
ІА Гнатенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Методологічний інструментарій дослідження інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні
ІА Гнатенко
Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів V …, 2019
2019
Architectonics of the concept of the national labour market regulation
IA GNATENKO, VO RUBEZHANSKA
Management 27 (1), 79-90, 2018
2018
Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва
ІА Гнатенко
Вісник Одеського національного університету, 2018
2018
Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва
ІА Гнатенко
Вісник Запорізької державної інженерної академії, 2018
2018
Системологія інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні
ІА Гнатенко
Причерноморські економічні студії, 2018
2018
Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва
ІА Гнатенко
Формування ринкових відносин в Україні, 2018
2018
CONCEPTUAL APPROACHES TO SMALL BUSINESS MANAGEMENT IN TERMS OF THE CRITERIA OF ECONOMIC SECURITY AND AN ENTERPRISE LIFE CYCLE
ІА Гнатенко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2018
2018
Вплив внутрішньо переміщених осіб на функціонування національного ринку праці України
ВОР ІА Гнатенко
International Scientific-Practical Conference …, 2018
2018
Концепт «інновація» в системі національного підприємництва
ІА Гнатенко
Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Міжнародна науково …, 2018
2018
The reasons for ineffectiveness of the state apparatus in regulating the national labоur market
GI Rubezhanska V.
II International scientific conference: Corporate governance …, 2018
2018
Using of SMART technology in the formulation of goals within the concept of labour market regulation
GI Rubezhanska V.
Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych …, 2018
2018
Взаємодія стейкхолдерів на ринку праці в контексті реалізації концепції державного регулювання ринку праці
ВОР ІА Гнатенко
International Scientific Conference Modern Economic Research: Theory …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20