To edit, sign in as g494409@gmail.com.
Hnatenko Iryna
Hnatenko Iryna
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua
TitleCited byYear
Логіка впровадження інноваційних заходів на регіональний ринок праці в умовах його циклічного розвитку
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
32017
Вплив глобалізації на національний та регіональні ринки праці в Україні
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 109-112, 2016
22016
Підтримка діяльності виробничих малих підприємств
ІА ГНАТЕНКО
Гнатенко Ірина Анатоліївна.–Луганськ, 2012.–214 с, 0
2
Забезпечення посткризового ламінарного руху функціонування ринку праці Донецької та Луганської областей шляхом упровадження механізму інноваційного розвитку
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 128-132, 2017
12017
Параметри та показники соціальної безпеки населення України
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
12016
Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації
ІА Гнатенко, ЮЕ Кулікова
12016
Удосконалення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва з урахуванням критеріїв економічної безпеки
ІА Гнатенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
12014
Проблемноорієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві
ІА Гнатенко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки, 2019
2019
Феномен інноваційного підприємництва в національній економіці
ІА Гнатенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Методологічний інструментарій дослідження інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні
ІА Гнатенко
Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів V …, 2019
2019
Architectonics of the concept of the national labour market regulation
IA GNATENKO, VO RUBEZHANSKA
Management 27 (1), 79-90, 2018
2018
Управління ризиками на прикладі кафе-ресторану" Gorchitsa"
ІА Гнатенко, МІ Однолеток
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України
ІА Гнатенко, ВВ Ушаков
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2018
2018
Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва
ІА Гнатенко
Вісник Одеського національного університету, 2018
2018
Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва
ІА Гнатенко
Вісник Запорізької державної інженерної академії, 2018
2018
Системологія інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні
ІА Гнатенко
Причерноморські економічні студії, 2018
2018
Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва
ІА Гнатенко
Формування ринкових відносин в Україні, 2018
2018
CONCEPTUAL APPROACHES TO SMALL BUSINESS MANAGEMENT IN TERMS OF THE CRITERIA OF ECONOMIC SECURITY AND AN ENTERPRISE LIFE CYCLE
ІА Гнатенко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2018
2018
Вплив внутрішньо переміщених осіб на функціонування національного ринку праці України
ВОР ІА Гнатенко
International Scientific-Practical Conference …, 2018
2018
Концепт «інновація» в системі національного підприємництва
ІА Гнатенко
Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Міжнародна науково …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20