To edit, sign in as g494409@gmail.com.
Gnatenko Iryna
Gnatenko Iryna
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua
TitleCited byYear
Забезпечення посткризового ламінарного руху функціонування ринку праці Донецької та Луганської областей шляхом упровадження механізму інноваційного розвитку
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 128-132, 2017
12017
Логіка впровадження інноваційних заходів на регіональний ринок праці в умовах його циклічного розвитку
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
12017
Параметри та показники соціальної безпеки населення України
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
12016
Вплив глобалізації на національний та регіональні ринки праці в Україні
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 109-112, 2016
12016
Удосконалення державної підтримки суб'єктів малого підприємства з урахуванням критеріїв економічної безпеки
ІА Гнатенко
12014
Підтримка діяльності виробничих малих підприємств
ІА ГНАТЕНКО
Гнатенко Ірина Анатоліївна.–Луганськ, 2012.–214 с, 0
1
Регіональний ринок праці Луганської області: сучасний стан та причини незадовільного функціонування
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
2018
Сучасні тенденції зайнятості населення в умовах конвергенції України з Європейським Союзом
ІА Гнатенко, ТГ Соляник, ВО Рубежанська
2017
Гнатенко ІА
ТГ Соляник
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 34, 2017
2017
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ(для студентів ННІЗДН)
ЛЛ Литвиненко
Національний авіаційний університет, 2017
2017
Використання теорії таксономії для рейтингового оцінювання розвитку регіонального ринку праці
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
2017
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ІА Гнатенко, ОО Петров
ББК 65.0 я43 А 43, 72, 2017
2017
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ STEEPLE-АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ДОМІНАНТНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ НА РИНОК ПРАЦІ
ВО Рубежанська, ІА Гнатенко
MODERN FOUNDATION FOR HUMAN DEVELOPMENT, 169, 2016
2016
Теоретико-методологічні аспекти визначення специфічних ознак регіонального ринку праці
ІА Гнатенко, ВО Рубежанська
СНУ ім. Володимира Даля, 2016
2016
Кадрова політика малих підприємств в епоху економічних знань
ІА Гнатенко
СНУ ім. Володимира Даля, 2016
2016
Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації
ІА Гнатенко, ЮЕ Кулікова
2016
Особливості функціонування сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки
ІА Гнатенко
2015
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Конфліктологія(для студентів заочної форми навчання спеціальності управління персоналом та економіки праці)
ІА Гнатенко
2014
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Конфліктологія(для студентів спеціальності управління персоналом та економічної теорії)
ІА Гнатенко
2014
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Конфліктологія(для студентів спеціальності управління персоналом та економіки праці)
ІА Гнатенко
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20