Подписаться
Олександр Матковський / Oleksandr Matkovskyi (ORCID: 0000-0003-4188-6277)
Олександр Матковський / Oleksandr Matkovskyi (ORCID: 0000-0003-4188-6277)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тяговий опір коливального робочого органа викопувального плуга
МП Кольцов, ОІ Матковський
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 156-160, 2013
62013
Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга
А. И. Караев, А. И. Матковский
Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти …, 2015
4*2015
The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds
O Matkovskyi, O Karaiev, S Sankov, T Karaieva
Modern Development Paths of Agricultural Production, 121-131, 2019
32019
Обгрунтування параметрів робочого органу плуга для викопування саджанців плодових культур
ОІ Матковський
22016
Дослідження переміщення ґрунту з садженцем коливальним розпушувачем викопувального плуга
МО Рубцов, ОІ Матковський
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 159-167, 2015
22015
Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга
ВП Кувачов, ВВ Тарасенко, ОІ Матковський, МП Кольцов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
2*2011
Удосконалення конструктивної схеми робочих органів викопувальногоплуга
ОІ Матковський
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 1 (Вип. 9 …, 2009
22009
Розрахунок енергоємності виробництва садивного матеріалу в плодовому розсаднику
О. Г. Караєв, О. І. Матковський
Праці Таврійської державної агротехнічної академії 20 (Вип. 1), 90-94, 2001
2*2001
Геометричне моделювання напрямної поверхні долота робочого органу чизельного знаряддя
A Karaiev, A Matkovskyi, I Chyzhykov, S Sushko
Modern problems of modeling, 154-163, 2021
12021
Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з грунтом
ОГ Караєв, ОІ Матковський, ІО Чижиков, МО Рубцов
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр., 70-78, 2020
12020
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Сталий розвиток виробнитва продукції садівництва та розсадництва у Південному степу України в умовах змін клімату. Розробка …
ОГ Караєв, АИ Караев, ІО Чижиков, ИА Чижиков, ОІ Матковський, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Параметри положення викопувальної скоби плуга для викопування саджанців плодових культур
ОІ Матковський, СМ Саньков
Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного аграрного …, 2021
2021
Сільськогосподарські машини. Будова, процес роботи та технологічне налаштування машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум
ОГ Караєв, АИ Караев, ІО Чижиков, ИА Чижиков, ОІ Матковський, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Сільськогосподарська меліорація і меліоративна техніка. Лабораторний практикум
ОГ Караєв, АИ Караев, СЛ Сушко, СЛ Сушко, ВМ Дядя, ВМ Дядя, ...
Мелітополь: ПП Белень ВВ, 2021
2021
Звіт про науково-дослідну роботу за 2016-2020 р.(заключний). Розробити засоби механізації і систему безпеки для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва та …
ОГ Караєв, АИ Караев, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, ВВ Тарасенко, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум
ОГ Караєв, АИ Караев, СМ Саньков, СМ Саньков, ВМ Дядя, ВМ Дядя, ...
Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020
2020
Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур
ОІ Матковський, АИ Матковский, СМ Саньков, СМ Саньков, ...
Науковий вісник ТДАТУ 1 (10), 2020
2020
Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур
ОГ Караєв, ОІ Матковський, МП Кольцов, МО Рубцов
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр., 128-139, 2019
2019
Визначення вимог до робочого органу плуга для викопування плодових саджанців вирощених на грядах
ОГ Караєв, АИ Караев, ОІ Матковський, АИ Матковский
Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, 55-64, 2018
2018
Утримання грунту в плодових насадженнях
ОГ Караєв, АИ Караев, ОІ Матковський, АИ Матковский
Пропозиція, 145-147, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20