Юрій Кравченко
Юрій Кравченко
к.ф-м.н., доцент кафедри електроніки ВНТУ
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна навчальна програма як складова забезпечення оптимальної рухової активності школярів середнього шкільного віку
Н Кравченко
232012
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
15*2016
Шляхи підвищення ефективності контролю і управління плазмохімічними процесами
ЮС Кравченко, ВС Осадчук, СЮ Кравченко
ВНТУ, 2007
132007
Оптичний емісійно-спектральний контроль процесів травлення в низькотемпературній плазмі
ОО Даниленко, ЮС Кравченко, ВС Осадчук
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 10, 2005
132005
Выбор оптимальной конфигурации при проектировании анизогридной конструкции
ОА Исеева, ЮС Кравченко, ВВ Савицкий, ГГ Крушенко, ЕГ Пацкова
Решетневские чтения 1 (20), 2016
92016
Исследование микроструктуры потока жидкости в роторно-пульсационном аппарате
БИ Басок, БВ Давыденко, ЮС Кравченко, ИА Пироженко
Доповіді НАНУ, 71-76, 2003
92003
Кинетика образования и гибели атомов и молекул хлора, хлоруглеродных радикалов в тлеющем разряде
ЮС Кравченко, ВС Осадчук, ДИ Словецкий, СВ Таранов
Химия высоких энергий 23 (6), 539-544, 1989
71989
Начальные стадии разложения тетрахлорметана в неравновесных электрических разрядах
ЮС Кравченко
Химия высоких энергий 23 (5), 444-449, 1989
61989
Оптичний мікроелектронний перетворювач з фототранзистором для контролю плазмохімічних процесів
ВС Осадчук, ОВ Осадчук, ЮС Кравченко, ОО Селецька
Вісник ХНУ, 226-231, 2009
52009
Оптичний емiсiйно-спектральний контроль процесiв травлення в низькотемпературнiй плазмi
ОО Даниленко, ЮС Кравченко, ВС Осадчук
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 173, 2005
52005
Влияние вязкости обрабатываемой среды на динамические характеристики роторно-пульсационного аппарата
ЮС Кравченко, БИ Басок, БВ Давыденко, ИА Пироженко
Промышленная теплотехника 26 (1), 7-11, 2004
52004
Легітимність політичної влади й можливість її досягнення
Ю Кравченко, В Чечель
Політологічні читання, 41-58, 1993
51993
Параметры тлеющего разряда в четыреххлористом углероде
ЮС Кравченко, ВС Осадчук, ВИ Ревенок, АФ Сергиенко, ...
Теплофизика высоких температур 24 (1), 37-44, 1986
51986
Российские чернозем: генезис, распределение и управления
ЮС Кравченко
Научные труды SWorld 23 (1), 23-26, 2015
42015
Про визначення поняття та класифікацію цінних паперів у законодавстві України
РБ Прилуцький, МВ Приймаченко
Юридична наука, 26-33, 2013
32013
Багатоканальна система реєстрації спектра випромінювання нерівноважної плазми
ВМ Білилівський, СЮ Кравченко, ЮС Кравченко, ВС Осадчук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 169-172, 2011
32011
Оптичні сенсори вологості робочих газів підвищеного і атмосферного тиску
ЮС Кравченко, АЮ Савицький
ВНТУ, 2008
32008
Градостроительство на Крайнем Севере
ЮС Кравченко, СА Гилев
ББК 38 С86, 123, 2016
22016
Багатоканальні системи для оптичного емісійно-спектрального контролю плазмохімічних процесів травлення мікроструктур
СЮ Кравченко, ЮС Кравченко, ВС Осадчук
ВНТУ, 2011
22011
Вимірювання та контроль температури плазми мікрозондовим методом
ЮС Кравченко, ВС Осадчук, СЮ Кравченко, ГВ Івчук
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 177-183, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20