Polyakova Olga, Полякова Ольга
Polyakova Olga, Полякова Ольга
НДЦ ІПР НАНУ Research centre for industrial development problems of NAS of Ukraine, Научно
Verified email at ndc-ipr.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖЕК", 2005
552005
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ...
542003
Моделирование системных характеристик экономики: Учебное пособие
ОЮ Полякова, АВ Милов
Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК, 2004
45*2004
Механизм управления инновационной деятельностью региона (организационный аспект)
ОЮ Полякова, ОС Карпец
Адаптивные модели в системах принятия решений: [монография / под ред. Н.А …, 2007
25*2007
Моделирование устойчивого развития регионов: монография
НА Кизим, ВЕ Хаустова, ОЮ Полякова, ША Омаров
ИД "ИНЖЭК", 2010
23*2010
Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, МЮ Андреева, АА Артемьев, АЯ Баринов, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2017
112017
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
112014
Адаптивные модели в системах принятия решений
НА Кизим, ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, АВ Милов, ОЮ Полякова
Кизим НА, Клебанова ТС–Харьков:«ИНЖЭК 368, 2007
112007
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблеми економіки, 330-336, 2014
10*2014
Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства
ОЮ Полякова, ЛА Гольтяєва
Бізнес Інформ, 106-110, 2013
8*2013
Моделирование экономики: Учебное пособие
ТС Клебанова, ВА Забродский, ОЮ Полякова, ВЛ Петренко
Харьков: Изд. ХГЕУ, 2001
82001
Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики
НА Кизим, ПВ Проноза, ОЮ Полякова
Известия Байкальского государственного университета, 2014
72014
Системи фінансового моніторингу. Методологія проектування
ОВ Мозенков, ТС Клебанова, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ОВ Мілов, ...
ВД "ІНЖЕК", 2003
72003
Shadow Economy in the Regions of the Russian Federation and the Ukraine
A Kireenko, Y Ivanov, O Polyakova, E Nevzorova
New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual …, 2017
62017
Цифровые технологии налогового администрирования
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СА Белозеров, ЛИ Гончаренко, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2019
42019
Розрахунок обсягів тіньового сектора в економіці регіону за причинами виникнення
АВ Жураковська, ОЮ Полякова
Бізнес Інформ, 97-99, 2012
4*2012
Имита ционная модель влияния рисков на деятельность предприятия
ЛА Гольтяева, ОЮ Полякова
Материалы II Международной кон ференции «Современные проблемы моделирования …, 2010
42010
Моделирование экономики
ТС Клебанова, ВА Забродский, ОЮ Полякова, ВЛ Петренко
Х.: Изд-во ХГУ, 2001
42001
Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Багаутдинова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
32018
Benchmarking study of the Global and Ukrainian trends in nanotechnologies’ scientific research for the future NBIC-society
M Kyzym, I Matyushenko, O Polyakova, V Shlykova, Y Moiseienko
British Journal of Economics, Management & Trade 13 (2), 1-24, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20