Polyakova Olga, Полякова Ольга, Poliakova Olha
Polyakova Olga, Полякова Ольга, Poliakova Olha
НДЦ ІПР НАНУ Research centre for industrial development problems of NAS of Ukraine, Научно
Verified email at ndc-ipr.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ...
612003
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖЕК", 2005
602005
Моделирование системных характеристик экономики: Учебное пособие
ОЮ Полякова, АВ Милов
Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК, 2004
51*2004
Механизм управления инновационной деятельностью региона (организационный аспект)
ОЮ Полякова, ОС Карпец
Адаптивные модели в системах принятия решений: [монография / под ред. Н.А …, 2007
35*2007
Моделирование устойчивого развития регионов: монография
НА Кизим, ВЕ Хаустова, ОЮ Полякова, ША Омаров
ИД "ИНЖЭК", 2010
23*2010
Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития
МЮ Андреева, АА Артемьев, АЯ Баринов, НЮ Бородавкина, ...
ООО" Издательство" Юнити-Дана", 2017
212017
Моделирование экономики: Учебное пособие
ТС Клебанова, ВА Забродский, ОЮ Полякова, ВЛ Петренко
Харьков: Изд. ХГЕУ, 2001
202001
Цифровые технологии налогового администрирования
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СА Белозеров, ЛИ Гончаренко, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2019
192019
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
182014
Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства
ОЮ Полякова, ЛА Гольтяєва
Бізнес Інформ, 106-110, 2013
17*2013
Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Багаутдинова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
142018
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблеми економіки, 330-336, 2014
13*2014
Shadow Economy in the Regions of the Russian Federation and the Ukraine
A Kireenko, Y Ivanov, O Polyakova, E Nevzorova
New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual …, 2017
112017
Теневая экономика в регионах России: оценка на основе MIMIC-модели
АП КИРЕЕНКО, ЕН НЕВЗОРОВА, ЕН ОРЛОВА, ОЮ ПОЛЯКОВА
Регион: Экономика и Социология, 164-189, 2017
102017
Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики
НА Кизим, ПВ Проноза, ОЮ Полякова
Известия Байкальского государственного университета, 2014
92014
Системи фінансового моніторингу. Методологія проектування
ОВ Мозенков, ТС Клебанова, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ОВ Мілов, ...
ВД "ІНЖЕК", 2003
82003
Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників
ОЮ Полякова, ЛА Гольтяєва
Бізнес Інформ, 92-96, 2012
5*2012
Моделирование социально-экономического развития регионов страны на основе импульсных процессов
ОЮ Полякова, ШАО Омаров
Проблемы экономики (Харьков), 228-231, 2012
52012
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОЮ Полякова, НВ Кулешова
Бизнес Информ, 84-88, 2009
52009
Україна: реанімація інновацій
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Бізнес Інформ, 123-129, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20