Polyakova Olga, Полякова Ольга
Polyakova Olga, Полякова Ольга
НДЦ ІПР НАНУ Research centre for industrial development problems of NAS of Ukraine, Научно
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖЕК", 2005
572005
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ...
552003
Моделирование системных характеристик экономики: Учебное пособие
ОЮ Полякова, АВ Милов
Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК, 2004
48*2004
Механизм управления инновационной деятельностью региона (организационный аспект)
ОЮ Полякова, ОС Карпец
Адаптивные модели в системах принятия решений: [монография / под ред. Н.А …, 2007
26*2007
Моделирование устойчивого развития регионов: монография
НА Кизим, ВЕ Хаустова, ОЮ Полякова, ША Омаров
ИД "ИНЖЭК", 2010
22*2010
Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, МЮ Андреева, АА Артемьев, АЯ Баринов, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2017
162017
Моделирование экономики: Учебное пособие
ТС Клебанова, ВА Забродский, ОЮ Полякова, ВЛ Петренко
Харьков: Изд. ХГЕУ, 2001
16*2001
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
142014
Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства
ОЮ Полякова, ЛА Гольтяєва
Бізнес Інформ, 106-110, 2013
14*2013
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблеми економіки, 330-336, 2014
12*2014
Адаптивные модели в системах принятия решений
НА Кизим, ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, АВ Милов, ОЮ Полякова
Кизим НА, Клебанова ТС–Харьков:«ИНЖЭК 368, 2007
102007
Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Багаутдинова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
92018
Цифровые технологии налогового администрирования
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СА Белозеров, ЛИ Гончаренко, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2019
82019
Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики
НА Кизим, ПВ Проноза, ОЮ Полякова
Известия Байкальского государственного университета, 2014
82014
Shadow Economy in the Regions of the Russian Federation and the Ukraine
A Kireenko, Y Ivanov, O Polyakova, E Nevzorova
New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual …, 2017
72017
Системи фінансового моніторингу. Методологія проектування
ОВ Мозенков, ТС Клебанова, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ОВ Мілов, ...
ВД "ІНЖЕК", 2003
72003
Теневая экономика в регионах России: оценка на основе MIMIC-модели
АП КИРЕЕНКО, ЕН НЕВЗОРОВА, ЕН ОРЛОВА, ОЮ ПОЛЯКОВА
Регион: Экономика и Социология, 164-189, 2017
62017
Розрахунок обсягів тіньового сектора в економіці регіону за причинами виникнення
АВ Жураковська, ОЮ Полякова
Бізнес Інформ, 97-99, 2012
5*2012
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОЮ Полякова, НВ Кулешова
Бизнес Информ, 84-88, 2009
52009
Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників
ОЮ Полякова, ЛА Гольтяєва
Бізнес Інформ, 92-96, 2012
4*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20