Polyakova Olga, Полякова Ольга
Polyakova Olga, Полякова Ольга
НДЦ ІПР НАНУ Research centre for industrial development problems of NAS of Ukraine, Научно
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖЕК", 2005
552005
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ...
542003
Моделирование системных характеристик экономики: Учебное пособие
ОЮ Полякова, АВ Милов
Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК, 2004
47*2004
Механизм управления инновационной деятельностью региона (организационный аспект)
ОЮ Полякова, ОС Карпец
Адаптивные модели в системах принятия решений: [монография / под ред. Н.А …, 2007
24*2007
Моделирование устойчивого развития регионов: монография
НА Кизим, ВЕ Хаустова, ОЮ Полякова, ША Омаров
ИД "ИНЖЭК", 2010
22*2010
Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, МЮ Андреева, АА Артемьев, АЯ Баринов, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2017
142017
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
142014
Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу
ОЮ Полякова, ВО Шликова
Проблеми економіки, 330-336, 2014
11*2014
Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства
ОЮ Полякова, ЛА Гольтяєва
Бізнес Інформ, 106-110, 2013
11*2013
Адаптивные модели в системах принятия решений
НА Кизим, ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, АВ Милов, ОЮ Полякова
Кизим НА, Клебанова ТС–Харьков:«ИНЖЭК 368, 2007
102007
Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики
НА Кизим, ПВ Проноза, ОЮ Полякова
Известия Байкальского государственного университета, 2014
82014
Моделирование экономики: Учебное пособие
ТС Клебанова, ВА Забродский, ОЮ Полякова, ВЛ Петренко
Харьков: Изд. ХГЕУ, 2001
82001
Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Багаутдинова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
72018
Shadow Economy in the Regions of the Russian Federation and the Ukraine
A Kireenko, Y Ivanov, O Polyakova, E Nevzorova
New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual …, 2017
72017
Системи фінансового моніторингу. Методологія проектування
ОВ Мозенков, ТС Клебанова, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна, ОВ Мілов, ...
ВД "ІНЖЕК", 2003
72003
Цифровые технологии налогового администрирования
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СА Белозеров, ЛИ Гончаренко, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2019
52019
Розрахунок обсягів тіньового сектора в економіці регіону за причинами виникнення
АВ Жураковська, ОЮ Полякова
Бізнес Інформ, 97-99, 2012
5*2012
Теневая экономика в регионах России: оценка на основе MIMIC-модели
АП КИРЕЕНКО, ЕН НЕВЗОРОВА, ЕН ОРЛОВА, ОЮ ПОЛЯКОВА
Регион: Экономика и Социология, 164-189, 2017
42017
Имита ционная модель влияния рисков на деятельность предприятия
ЛА Гольтяева, ОЮ Полякова
Материалы II Международной кон ференции «Современные проблемы моделирования …, 2010
42010
Моделирование экономики
ТС Клебанова, ВА Забродский, ОЮ Полякова, ВЛ Петренко
Х.: Изд-во ХГУ, 2001
42001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20