Костянтин Шевченко / Shevchenko Konstantyn
Костянтин Шевченко / Shevchenko Konstantyn
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методы и средства сверхвысокочастотной радиометрии
ВП Куценко, ЮА Скрипник, НФ Трегубов, КЛ Шевченко, АФ Яненко
Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта, 2011
392011
Частотно-дисперсійні аналізатори складу і властивостей матеріалів і речовин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, КЛ Шевченко
К.:«МП Леся, 2002
152002
Радiометричний НВЧ-контроль властивостей матерiалiв
ВП Куценко, ЮО Скрипник, МФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
112012
Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів
ВП Куценко, ЮО Скрипник, НФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта, 2012
92012
Частотно-польова оцінка комфортності одягу
ЮО Скрипник, НП Супрун, КЛ Шевченко, ОА Ваганов
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
92009
Радиометрический способ неразрушающего контроля состава и свойств диэлектрических материалов
ВП Куценко, ЮО Скрипник, МФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Материалы, 762-764, 2006
62006
Підвищення достовірності технологічного контролю методом періодичного порівняння
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
52010
Дослідження електромагнітних властивостей текстильних матеріалів, оброблених натуральними фарбниками
ЮО Скрипник, ОА Ваганов, НП Супрун, КЛ Шевченко, ОП Яненко
НТУУ" КПІ", 2009
52009
Розширення функціональних можливостей мостових схем з комутаційно-модуляційним перетворенням
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко, ВА Іпатов
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 42, 2007
52007
Інтегральна оцінка комфортності текстильних матеріалів за електромагнітними показниками
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко, НП Супрун, ОА Ваганов
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
42009
Дифференциальній модуляционній радиометр
ЮА Скрипник, ВП Куценко, КЛ Шевченко, АА Ваганов
Наукові праці Донецького національного технічного університету.–Серія …, 2009
42009
Компенсаційно-тестовий метод корекції дрейфових похибок вимірювання
ЮО Скрипник, ВВ Горкун, КЛ Шевченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
32012
Приймання і вимірювання випромінювань у системах радіотеплового контролю
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 11, 2006
32006
РАДІОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СКЛАДУ ТА СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ЖИВОЇ І НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко, ВП Куценко, МФ Трегубов, ОП Яненко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 13, 2005
32005
Исследование радиопрозрачности материалов для одежды при изменении их влагоемкости. 13-я Международная Крымская конференція «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»
ЮИ Островецкая, НП Супрун, ЮА Скрипник, КЛ Шевченко, АФ Яненко
Севастополь–Москва, 2003
32003
Измерение коэффициента отражения в шумовых электромагнитных полях
ЮА Скрипник, АФ Яненко, КЛ Шевченко, АА Ваганов
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
22011
Вдосконалення засобів радіотеплового контролю матеріалів одягу
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко, ОА Ваганов, ОП Яненко
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 151-156, 2010
22010
Дослідження впливу фарбування рослинними барвниками на електромагнітні властивості текстильних матеріалів
ЮО Скрипник, НП Супрун, ОА Ваганов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
22009
Кореляційний метод експериментальної оцінки комфортності одягу
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, 58, 2006
22006
Порівняльний аналіз методів та засобів повірки перетворювачів температури
ОІ Яценко, КЛ Шевченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20