Литвинова Ольга Николаевна
Литвинова Ольга Николаевна
профессор кафедры клинической лабораторной диагностики, Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Генетические маркеры при эссенциальной артериальной гипертензии, ассоциированной с проявлениями метаболического синдрома
ДК Милославський
Мед. сьогодні і завтра, 47-48, 2010
112010
та співав. Методологічні особливості формування гуманітарних поглядів у студентів-медиків
ОН Литвинова, НО Лісовська, ТІ Андрієвська
Медична освіта, 19-21, 2003
102003
Функції менеджера в охороні здоров'я
ОН Литвинова
Вісник соц. гігієни. та організ. охорони здоров'я України, 94-95, 2002
82002
Клиническая лабораторная диагностика
О Залюбовская, ОН Литвинова, ИВ Киреев, ВВ Зленко, ЛВ Карабут
НФаУ, 2008
72008
Клінічна фармакологія: підручник
ОІ Залюбовська, СМ Коваль, ОМ Литвинова
Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК, 2003
72003
Рlasma microRNA-133а level in patients with essential arterial hypertension
BA Koval S., Snihurska I., Yushko K., Lytvynova O.
Georgian medical news 5 (290), 52-59., 2019
6*2019
Музика в кінематографі України: каталог
О Литвинова
Логос, 2009
62009
Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет: питання оптимізації контролю артеріального тиску
ЛОМ Коваль С.М., Снігурська І.О., Пенькова М.Ю.
Артериальная гипертензия, 2018
5*2018
Фармакологічні дослідження нових похідних сукцинамінових кислот
ОМ Литвинова, ОН Литвинова
52016
Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги–якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я
ЛМ Романюк, ОН Литвинова, НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 63-67, 2012
52012
Изучение диуретической активности и общетоксического действия новых производных аренсульфонилоксамидов
ОН Литвинова, МЕ Березнякова
ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА, 2011
52011
Поєднаний вплив соціальних та екологічних чинників на захворюваність жителів великого міста (на прикладі м. Тернополя) та управління цими процесами: Литвинова ОМ Автореферат
ОН Литвинова
–К, 1998
51998
Економічні питання охорони здоров’я України
ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ВС Коломийчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 95-97, 2012
42012
Ключи систем
НН Литвинов, ОН Литвинова
[Соликам. гос. пед. ин-т], 2003
42003
Факторы ангиогенеза при заболеваниях внутренних органов (обзор литературы)
СН Коваль, ДК Милославский, ИА Снегурская, ЕН Щенявская
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2012
32012
Фармакологічні дослідження похідних оксамідосульфонілбензолметилоксамінових кислот
ОМ Литвинова
Запорожский медицинский журнал, 135-137, 2008
32008
Клiнiчна фармакологiя: Пiдручник
ОI Залюбовська, СМ Коваль, ОМ Литвинова
Харків: Видавничий дiм «IНЖЕК», 2003.–688 с, 2003
32003
Lipid and carbohydrate metabolism in patients with ischemic heart disease within the metabolic syndrome
VL О. Litvinova
Proceedings of the 13th International Conference on Biology and Medical …, 2017
22017
Клінічна ефективність фіксованої комбінації периндоприлу, індапаміду й амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням. Результати 12-тижневого …
СМ Коваль, ТГ Старченко, МЮ Пенькова, ОВ Мисниченко, КО Юшко, ...
Артериальная гипертензия, 2017
22017
Экспериментальное изучение аспектов терапевтического действия нового производного оксаминовой кислоты
ОН Литвинова
Український журнал медицини, біології та спорту, 130-134, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20