Максим Осипенко
Максим Осипенко
науковий співробітник, Національний музей історії України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmiu.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
РОГОВІ КИСТЕНІ ХІ–ХІІІ СТ. ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
М Осипенко
Науковий вісник Національного музею історії України, 63-71, 2020
2020
Шийні гривни типу «Тотенкроне» у зібранні Національного музею історії України
МС Осипенко, ЮО Грицик
Археологія і давня історія України, 2020
2020
The Metal War-Flails of the Ancient Rus Time (Based on Materials of the National Museum of History of Ukraine)
MS Osypenko
Arheologia, 72-89, 2019
2019
ПІХОТНИЙ ТЕСАК ЗРАЗКА 1848 р., ЗНАЙДЕНИЙ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В КИЄВІ
М Осипенко, С Діденко
Науковий вісник Національного музею історії України, 160-165, 2019
2019
СЕРЕДНЬОВІЧНІ НАВЕРШЯ БУЛАВ ЗІ ЗРІЗАНИМИ КУТАМИ ТА КУЛЯСТИХ ФОРМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)
МС Осипенко
Науковий вісник Національного музею історії України, 83-93, 2019
2019
МЕТАЛЕВi КИСТЕНi ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ (за матерiалами Нацiонального музею iсторiї України)
МС Осипенко
2019
Декоративні металеві елементи сумок-калит новгородського типу із зображенням міфічних істот (за матеріалами НМІУ)
М Осипенко
Археологія & Фортифікація, 108-110, 2019
2019
Давньоруські зіркоподібні навершя булав із колекції Національного музею історії України
М Осипенко
Археологія, 105-117, 2019
2019
Меч скiфського часу iз Замкової гори у Києвi (за матерiалами дослiджень ВВ Хвойки)
ОВ Шелехань, МС Осипенко
Archaeology, 95-102, 2019
2019
МІДНІ МОНЕТИ ВІЗАНТІЇ З КИЄВА З КОЛЕКЦІЇ СІМ" Ї БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НМІУ) THE COPPER BYZANTINE COINS FINDS IN KYIV FROM THE COLLECTION OF THE FAMILY OF …
А Бойко-Гагарін, М Осипенко
ББК: 63.2 А 43, 51, 2018
2018
Середньовічні портупейні трійники-розподільники із колекцій Національного музею історії України
О Максим
Науковий вісник Національного музею історії України, 106-112, 2018
2018
Навершя булави з Грищенців у зібранні НМІУ
О Максим
Археологія & Фортифікація, 110-114, 2018
2018
До питання атрибуції трійників-розподільників золотоординського часу
О Максим
Археологія & Фортифікація, 124-130, 2017
2017
Саадачні трійники-розподільники золотоординського часу
О Максим
Археологія, 111-119, 2017
2017
Пізньосередньовічна накладка із зображенням дракона з розкопок 1936 р. на Старокиївській горі
О Максим
Археологія, 100-105, 2016
2016
Участь половців у міжкнязівських війнах Ярославичів та їх подальші відносини у 70–80 рр. ХІ ст.
М Осипенко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16