Подписаться
Андрій Дмитрович Красілов
Андрій Дмитрович Красілов
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти
М Лянной, П Рибалко, В Ганчева, А Красілов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 280-289, 2019
442019
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності фахівців аграрного сектору у процесі фізичного виховання
Г Куртова, П Рибалко, А Красілов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 100-111, 2018
322018
Методика викладання навчальної дисципліни Фізичне виховання у закладі вищої освіти
Р Харченко, С Хоменко, А Красілов, П Рибалко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 183-194, 2019
192019
Особливості розвитку спритності у дітей молодшого шкільного віку в групах продовженого дня
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська, ...
142021
Рeформувaння системи фiзичнoгo вихoвaння у зaклaдах вищoї ocвiти України
І Ковальов, ПФ Рибалко, ЛВ Корж-Усенко, АД Красілов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2021
132021
Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді
АВ Леоненко, АД Красілов
Молодий вчений, 190-193, 2017
122017
Самостійне оздоровче тренування
ПФ Рибалко, АД Красілов, ВЛ Жуков
Навч.-метод. посібник. Суми: Вид-во Сум ДПУ ім. АС Макаренка 106, 2017
92017
Методика управліннѐ фізкультурно-оздоровчоя діѐльністя в сучасних закладах середньої освіти
М Лѐнной, П Рибалко, В Ганчева, А Красілов
Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, інноваційні технології, 4 (88), 280-289, 2019
72019
Основи теорії атлетизму
ПФ Рибалко, ІО Салатенко, СМ Харченко, ІЮ Самохвалова
СНАУ, 2022
62022
Силові види спорту
ПФ Рибалко, АД Красілов, ВЛ Жуков
Навч.-метод. посібник. Суми: Вид-во Сум ДПУ ім. АС Макаренка 108, 2017
62017
Ефективність програми розвитку рухових умінь студенток в умовах професійної підготовки
ІЮ Самохвалова, СМ Харченко, А Красілов, В Жуков, С Потапчук
Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Вісник Кам’янець–Подільського …, 2021
52021
Апробація педагогічної моделі формування готовності бойових розрахунків установки «ЗУ-23» до виконання завдань за призначенням із використанням засобів спеціальної фізичної …
ЮВ Самсонов, ВБ Климович, ТВ Людовик, ОО Желновач, АВ Леоненко, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
32021
Особливості освітньої діяльності Спортивного комітету України
О Томенко, А Красілов
Спортивний вісник Придніпров'я, 222-225, 2016
32016
Підвищення рівня фізичної підготовленості школярів загальноосвітніх навчальних закладів засобами боротьби самбо
АД Красілов, ІМ Скрипка, МБ Чхайло
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
22019
Апробація педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до застосування заходів фізичного впливу проти переважаючого за силою правопорушника
ПФ Рибалко, МГ Калюжний, АД Красілов, АО Титович, ОІ Головченко
Інноваційна педагогіка.-2021.-Вип. 33, т. 1.-С. 108-112, 2021
12021
Мінімальна сила як базовий компонент диференційованого розвитку силових здібностей підлітків
ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, СВ Гвоздецька, АД Красілов, ...
СумДПУ імені АС Макаренка, 2021
12021
Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на одноборствах, до змагальної діяльності
ПФ Рибалко, ЮВ Васецький, ОВ Солодка, АД Красілов, ОС Хоменко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
12021
Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу
АД Красілов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
12020
Роль і місце диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту
АД Красілов, АД Красілов
Фізико-математична освіта, 130-134, 2018
12018
ОСНОВИ ГІМНАСТИЧНОЇ ТА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ФІТНЕС-ТРЕНЕРА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
ЮВ Паришкура, АД Красілов, АІ Максименко, ТС Литвин-Жмурко, ...
Олімпійський та паралімпійський спорт, 55-59, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20