Наталія Опанасюк
Наталія Опанасюк
доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Конституційно-правові основи туризму в Україні
НА Опанасюк
К.: Вид-во «Юридична думка», 2014
18*2014
Конституційно-правові основи туризму в Україні
НА Опанасюк
Автореферат дис.… канд. юрид. наук, К, 2005
182005
Захист прав українських туристів за межами України
НА Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, С. 23-30, 2014
32014
Захист прав українських туристів за межами України
НА Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 100-108, 2014
32014
Туристичне право як галузь права України
НА Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 60-64, 2016
12016
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В ТУРИЗМІ
НА Опанасюк
Редакційна колегія, 153, 2016
12016
Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус
БІ Вихристенко, НА Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 23-30, 2013
12013
Теоретичні та практичні проблеми удосконалення туристичного законодавства України
БІ Вихристенко, НА Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 55-61, 2012
12012
Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус
БІ Вихристенко, НА Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 22-31, 2012
12012
Правові засади страхування в туризмі
Б Вихристенко, Н Опанасюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 10-20, 2012
12012
Перенасичення дестинацій як сучасна тенденція розвитку туризму
АГ Охріменко, НА Опанасюк
Ефективна економіка, 2019
2019
Сучасна система органів управління, що здійснюють регулювання у сфері туризму, їх структура та повноваження
НА Опанасюк
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів …, 2019
2019
Державне регулювання туризму в Україні
НА Опанасюк
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів …, 2019
2019
Туризм і місто: реалізація пілотного громадського проекту «Місто: розвиток через туризм»
НА Опанасюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Місце туристичного права України в національній правовій системі
Н Опанасюк
Управлінські науки в сучасному світі, 2017
2017
Національна туристична система в контексті глобалізаційних тенденцій сталого розвитку
Н Опанасюк, А Охріменко
Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм …, 2017
2017
Розвиток сучасних міст в контексті реалізації проекту „Місто: розвиток через туризм”
Н Опанасюк, А Охріменко
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія …, 2017
2017
Формування мультисуб’єктності в управлінні національною туристичною системою
Н Опанасюк, А Охріменко
Туристичні тренди–2017: інновації, бренди, дестинації, 2017
2017
Проблеми формування туристичного права України
НА Опанасюк
2016
ВЗАЄМОДІЯ ТУРОПЕРАТОРСЬКОЇ І ТУРАГЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В Каверіна, В Кифяк, О Любіцева, М Мальська, Н Опанасюк, І Школа
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 147, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20