Подписаться
Сидорук Т. І. / Сидорук Т. И. / Sydoruk T. I.
Сидорук Т. І. / Сидорук Т. И. / Sydoruk T. I.
Другие именаПанченко Т. І. / Панченко Т. И. / Panchenko T. I.
доцент ВНТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Copper (II) and nickel (II) with N, N-bis (salicylidene) thiosemicarbazide heterometal complex compounds
T Panchenko, M Evseeva, A Ranskiy
Lviv Polytechnic National University, 2014
202014
Syntez i vlastyvosti heterometalevykh koordynatsiinykh spoluk kuprumu (II), nikolu (II) abo kobaltu (II) i luzhnozemelnykh elementiv z N, N'-bis (salitsyliden) semykarbazydom …
AP Ranskiy, MV Yevsyeyeva, TI Panchenko, OA Hordiyenko
Ukrainskyi Khimichnyi Zhurnal 79 (2), 74-79, 2013
132013
Екологічне виховання у вищій школі [Електронний ресурс]
ВГ Петрук, ІІ Безвозюк, ТІ Панченко
Гуманізм та освіта: матеріали міжнар. наук.-практ конф. ВНТУ.– 2010.– Режим …, 2010
72010
Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю
МВ Євсєєва, НС Звуздецька, ТІ Панченко
ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжна-родною участю (Еко-логія/Ecology …, 2011
52011
Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук Купруму (ІІ), Ніколу (ІІ) або Кобальту (ІІ) і лужноземельних елементів з N, Nʹ-біс (саліциліден) семикарбазидом
АП Ранський, МВ Євсєєва, ТІ Панченко, ОА Гордієнко
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. ВІ Вернадського, 2013
32013
Десульфуризація промислових водно-лужних розчинів та отримання нових пластичних мастил
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, АВ Блажко, ТІ Панченко, АП Ранський
Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та …, 2019
22019
Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин [Електронний ресурс]
ВГ Петрук, ПМ Турчик, ТІ Панченко
Режим доступу: http://eco. com. ua, 0
2
р-Елементвмісні координаційні сполуки купруму (II) з N, N'-біс (саліциліден) семикарбазидом
ТІ Панченко, АП Ранський, МВ Євсєєва
Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії (ХX UCIC), м …, 2018
12018
Гетерометалеві стибій (ІІІ)-та бісмут (ІІІ) вмісні координаційні сполуки купруму (ІІ) і ніколу (ІІ) з N, N’-біс (саліциліден) семикарбазидом
МВ Євсєєва, ТІ Панченко, АП Ранський
12017
Synthesis and crystal structure of Сadmium (II) dichloroaquasalicylidenesemicarbazone
TI Panchenko, MV Evseeva, AP Ranskiy, VM Baumer, OA Gordienko
Національний університет «Львівська політехніка», 2016
12016
Історія виникнення та розвитку документів у період Київської Русі
Т Панченко
Теоретична і дидактична філологія, 239, 2015
12015
Комплексні сполуки в хімічному аналізі та живих організмах
ЯЛ Козак, АМ Чернега, МВ Євсєєва, ТІ Панченко
XLIІI науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2014
12014
Розвиток нестандартного мислення школярів через розв’язування функціональних рівнянь
ОС Чашечникова, ТІ Панченко
Educational Dimension 38, 162-166, 2013
12013
Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією [Електронний ресурс]/[Панченко ТІ, Петрук ВГ, Турчик ПМ]
ТІ Панченко
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
12011
Робоча програма навчальної дисципліни" Урбоекологія"
ТІ Панченко
ВНТУ, 2019, 2019
2019
Хімічні дисципліни як засіб практичної підготовки фахівців з технологій захисту навколишнього середовища
МВ Євсєєва, ТІ Панченко
VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology …, 2019
2019
Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук деяких 3d-металів з N, N'-біс (саліциліден) семи-, тіосемикарбазидом
ТІ Панченко, ТИ Панченко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019
2019
Дослідження комплексоутворення купруму (ІІ) з бензімідазол-2-N-арилкарботіоамідами в спиртовому середовищі
БВ Коріненко, ТІ Панченко, МВ Євсєєва
Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2019): збірник тез доповідей ІІ Міжнародної …, 2019
2019
Гетероядерні (купрум, лантаноїд) вмісні ацетилацетонати як вихідні речовини для синтезу наноматеріалів
МВ Євсєєва, ТІ Панченко
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Спосіб синтезу стибій (III) та бісмут (III) вмісних координаційних сполук купруму (II) з N, N'-біс (саліциліден) семикарбазидом
МВ Євсєєва, ТІ Панченко, АП Ранський
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20