Панченко Т. І. / Панченко Т. И. / Panchenko T. I.
Панченко Т. І. / Панченко Т. И. / Panchenko T. I.
асистент ВНТУ
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Copper (II) and nickel (II) with N, N’-bis (salicylidene) thiosemicarbazide heterometal complex compounds
T Panchenko, M Evseeva, A Ranskiy
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014
132014
Syntez i vlastyvosti heterometalevykh koordynatsiynykh spoluk kuprumu (II) nikolu (II) abo kobalʹtu (II) i luzhnozemelʹnykh elementiv z NN'-bis (salitsyliden) semykarbazydom
AP Ranskyy, MV Yevsyeyeva, TI Panchenko, OA Hordiyenko
Ukr. khim. zhurnal 79 (2), 74-79, 2013
102013
Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю
МВ Євсєєва, НС Звуздецька, ТІ Панченко
ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжна-родною участю (Еко-логія/Ecology …, 2011
32011
Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин [Електронний ресурс]
ВГ Петрук, ПМ Турчик, ТІ Панченко
Режим доступу: http://eco. com. ua, 0
3
Десульфуризація промислових водно-лужних розчинів та отримання нових пластичних мастил
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, АВ Блажко, ТІ Панченко, АП Ранський
Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та …, 2019
22019
Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук Купруму (ІІ), Ніколу (ІІ) або Кобальту (ІІ) і лужноземельних елементів з N, Nʹ-біс (саліциліден) семикарбазидом
АП Ранський, МВ Євсєєва, ТІ Панченко, ОА Гордієнко
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. ВІ Вернадського, 2013
22013
р-Елементвмісні координаційні сполуки купруму (II) з N, N'-біс (саліциліден) семикарбазидом
ТІ Панченко, АП Ранський, МВ Євсєєва
Тези доповідей ХХ Української конференції з неорганічної хімії (ХX UCIC), м …, 2018
12018
Гетерометалеві стибій (ІІІ) та бісмут (ІІІ) вмісні координаційні сполуки купруму (ІІ) і ніколу (ІІ) з N, N'-біс (саліциліден) семикарбазидом
МВ Євсєєва, ТІ Панченко, АП Ранський, МВ Евсеева, TI Панченко, ...
Український хімічний журнал. Т. 83,№ 6: 81–88., 2017
12017
Synthesis and crystal structure of cadmium (II) dichloroaquasalicylidenesemicarbazone
T Panchenko, M Evseeva, A Ranskiy, V Baumer, O Gordienko
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016
12016
Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією [Електронний ресурс]/[Панченко ТІ, Петрук ВГ, Турчик ПМ]
ТІ Панченко
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
12011
Робоча програма навчальної дисципліни" Урбоекологія"
ТІ Панченко
ВНТУ, 2019, 2019
2019
Хімічні дисципліни як засіб практичної підготовки фахівців з технологій захисту навколишнього середовища
МВ Євсєєва, ТІ Панченко
VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology …, 2019
2019
Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук деяких 3d-металів з N, N'-біс (саліциліден) семи-, тіосемикарбазидом
ТІ Панченко, ТИ Панченко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019
2019
Дослідження комплексоутворення купруму (ІІ) з бензімідазол-2-N-арилкарботіоамідами в спиртовому середовищі
БВ Коріненко, ТІ Панченко, МВ Євсєєва
Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2019): збірник тез доповідей ІІ Міжнародної …, 2019
2019
Гетероядерні (купрум, лантаноїд) вмісні ацетилацетонати як вихідні речовини для синтезу наноматеріалів
МВ Євсєєва, ТІ Панченко
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Спосіб синтезу стибій (III) та бісмут (III) вмісних координаційних сполук купруму (II) з N, N'-біс (саліциліден) семикарбазидом
МВ Євсєєва, ТІ Панченко, АП Ранський
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2018
2018
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОХІМІЧНОЇ СИСТЕМИ «БРОНЗА БрАЖ 9-4-ТІОАМІД--ОЛИВА І-20А-СТАЛЬ 45»
ОА Гордієнко, НО Діденко, ТС Тітов, ТІ Панченко, АП Ранський, ...
Problems of Tribology 88 (2), 89-93, 2018
2018
Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук
АП Ранський, ТІ Панченко, МВ Євсєєва
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2018
2018
Реклама як ефективний інструмент маркетингу
ТІ Панченко
2018
Матричний синтез комплексних сполук купруму (II) та кадмію (II) з саліциліденсемикарбазоно
ТІ Панченко, МВ Євсєєва, АП Ранський, НО Діденко, ВМ Баумер
Вопросы химии и химической технологии, 46-52, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20