Лариса Миколаївна Данильченко (Danylchenko Larysa)
Лариса Миколаївна Данильченко (Danylchenko Larysa)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Технологічне забезпечення точності формоутворення витих заготовок
ЛМ Данильченко
–Львів, 2000.–175 с, 0
5
Simulation of processes of manufacturing workpieces by sheet metal forming
L Danylchenko, D Radyk
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
12018
Computer aided process designing of manufacturing workpieces by sheet metal forming
M Pylypets, L Danylchenko
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
12018
Дослідження адаптивних систем автоматичного керування процесом різання
ЛМ Данильченко, ВМ Сарафін
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
Особливості конструкцій спеціальних черв’ячних передач
ОЯ Гурик, ЛМ Данильченко, РР Івасечко
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
Дослідження напружено-деформованого стану в процесі формоутворення гнутих заготовок для гвинтових профілів
Л Данильченко, ІБ Гевко, А Драган
Луцький державний технічний університет, 2002
12002
Simulation of springback processes in sheet metal parts forming
V Vasylkiv, L Danylchenko
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Numerical modelling of residual stresses in metal cutting processes
L Danylchenko, D Radyk
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Simulation modeling in designing applications for sheet metal forming
M Pylypets, L Danylchenko
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження особливостей високошвидкісного фрезерування складних деталей і вузлів
ЛМ Данильченко, ОЄ Шушкевич
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Дослідження методів протидії тепловим деформаціям деталей в процесі їх виготовлення і експлуатації
ЛМ Данильченко, АС Хассан
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Дослідження імітаційно-реологічної моделі функціональноорієнтованого проектування тп
ЛМ Данильченко, ЯТ Кушнір
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Дослідження сам-системи для розроблення керувальної програми верстата з чпк
ЛМ Данильченко, ВМ Сарафін
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Factors influencing the value of spring back of sheet material in bending
V Vasylkiv, L Danylchenko
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Чинники впливу на навчання іноземних студентів інженерним дисциплінам
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Окремі педагогічні аспекти академічної адаптації іноземних студентів до навчання в українських вузах
ЛМ Данильченко, ДЛ Радик
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва»
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Researches on single point cutting tool deflection
LM Danylchenko, IM Kuchvara, AB Azeez
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Обґрунтування переваг використання методів високошвидкісної обробки
ЛМ Данильченко, ОЄ Шушкевич
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20