Олександр Кирилович Дудник / Oleksandr Dudnyk / orcid.org 0000-0003-4369-7453
Олександр Кирилович Дудник / Oleksandr Dudnyk / orcid.org 0000-0003-4369-7453
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Діагностика психоемоційних станів у спортсменів
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік
Спортивна медицина 1, 33-36, 2006
512006
Комплексна діагностика функціональних станів борців високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік
Спортивна медицина 2, 65-68, 2007
212007
Діагностика психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ГВ Россоха, ЛД Коняєва, КВ Медвидчук, КА Вернидуб, ...
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 35-41, 2004
20*2004
Adaptation to endurance load in youths
G Korobeynikov, I Glazyrin, V Potop, V Archipenko, V Glazyrina, ...
Editura Universitatea din Pitesti, 2019
172019
Контроль за психофизиологическим состоянием спортсменов высокой квалификации в условиях напряженной мышечной деятельности
ГВ Коробейников, ЛГ Коробейников, АК Дудник
Междунар. науч.-практ. конф. государств-участников СНГ по проблемам физ …, 2010
142010
Вплив рухової активності на психоемоційний стан студентів ВНЗУ економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання
ЮП Ядвіга, ГВ Коробейніков, ГС Петров, СБ Коваль, ОК Дудник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
122009
Варіабельність серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік, ЮА Радченко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 157-160, 2007
122007
Варіабельність серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік, ЮА Радченко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 157-160, 2007
122007
Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors
O Dudnyk, O Yarmak, L Dotsyuk, G Mykhaylyshyn, Y Zoriy, J Moseychuk
Editura Universitatea din Pitesti, 2017
92017
Функціональна організація психофізіологічних станів людини в залежності від рівня адаптованості до напруженої м’язової діяльності
ГВ Коробейніков, ОК Дудник
Медична інформатика та інженерія, 92-98, 2008
92008
Диагностика психофизиологических состояний спортсменов: Метод. пособие
ГВ Коробейников, ОК Дудник, ЛД Коняева
К, 2008
92008
Diagnostika psikhofiziologichnikh staniv sportsmeniv
GV Korobejnikov, OK Dudnik, LD Koniaieva
Diagnostics of psychophysiological state athletes], Kiev, 2008
72008
Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м’язової діяльності
ОК Дудник
м. Біла Церква, 2010
62010
Psychophysiological states in humans with different levels of adaptation to muscular activity
OK Dudnyk, HV Korobeĭnikov, V Iahello
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 55 (2), 66-71, 2009
52009
Психофізіологічні стани у людей з різним рівнем адаптованості до м’язової діяльності
ОК Дудник, ГВ Коробейніков, В Ягелло
Фізіологічний журнал 55 (2), 66-71, 2009
52009
Технологія діагностики психофізіологічних станів у спортсменів-єдиноборців збірних команд України
ГВ Коробейніков, ОК Дудник, ВЮ Дрожжин, ЛД Коняєва, КВ Медвидчук, ...
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 69-74, 2008
42008
The Influence of Physical Activity on Students' Psychological Well-Being.
A Kovalenko, E Grishchuk, N Rogal, V Potop, G Korobeynikov, I Glazyrin, ...
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2020
32020
Physical condition improvement in elite volleyball players
N Malikov, A Konoh, G Korobeynikov, L Korobeynikova, O Dudnyk, ...
32020
Психофизиологическое состояние и вариабельность сердечного ритма у борцов высокой квалификации
ГВ Коробейников, ЛГ Коробейникова, АК Дудник
Материалы I Всероссийского конгресса с международным участием:«Медицина для …, 2011
32011
Функцiональна органiзацiя психофiзiологiчних станiв людини в залежностi вiд рiвня адаптованостi до напруженої м’язової дiяльностi
ГВ Коробейнiков, ОК Дудник
Медична iнформатика та iнженерiя., 92, 2008
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20