Олександр Кирилович Дудник / Oleksandr Dudnyk / orcid.org 0000-0003-4369-7453
Олександр Кирилович Дудник / Oleksandr Dudnyk / orcid.org 0000-0003-4369-7453
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в btsau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностика психоемоційних станів у спортсменів
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік
Спортивна медицина 1, 33-36, 2006
512006
Комплексна діагностика функціональних станів борців високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік
Спортивна медицина 2, 65-68, 2007
212007
Діагностика психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ГВ Россоха, ЛД Коняєва, КВ Медвидчук, КА Вернидуб, ...
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 35-41, 2004
20*2004
Adaptation to endurance load in youths
G Korobeynikov, I Glazyrin, V Potop, V Archipenko, V Glazyrina, ...
Editura Universitatea din Pitesti, 2019
142019
Контроль за психофизиологическим состоянием спортсменов высокой квалификации в условиях напряженной мышечной деятельности
ГВ Коробейников, ЛГ Коробейников, АК Дудник
Междунар. науч.-практ. конф. государств-участников СНГ по проблемам физ …, 2010
142010
Вплив рухової активності на психоемоційний стан студентів ВНЗУ економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання
ЮП Ядвіга, ГВ Коробейніков, ГС Петров, СБ Коваль, ОК Дудник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
122009
Варіабельність серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік, ЮА Радченко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 157-160, 2007
122007
Варіабельність серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи
ГВ Коробейніков, ОК Дуднік, ЮА Радченко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 157-160, 2007
122007
Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors
O Dudnyk, O Yarmak, L Dotsyuk, G Mykhaylyshyn, Y Zoriy, J Moseychuk
Editura Universitatea din Pitesti, 2017
92017
Функціональна організація психофізіологічних станів людини в залежності від рівня адаптованості до напруженої м’язової діяльності
ГВ Коробейніков, ОК Дудник
Медична інформатика та інженерія, 92-98, 2008
92008
Диагностика психофизиологических состояний спортсменов: Метод. пособие
ГВ Коробейников, ОК Дудник, ЛД Коняева
К, 2008
82008
Diagnostika psikhofiziologichnikh staniv sportsmeniv
GV Korobejnikov, OK Dudnik, LD Koniaieva
Diagnostics of psychophysiological state athletes], Kiev, 2008
72008
Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м’язової діяльності
ОК Дудник
м. Біла Церква, 2010
62010
Psychophysiological states in humans with different levels of adaptation to muscular activity
OK Dudnyk, HV Korobeĭnikov, V Iahello
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 55 (2), 66-71, 2009
52009
Психофізіологічні стани у людей з різним рівнем адаптованості до м’язової діяльності
ОК Дудник, ГВ Коробейніков, В Ягелло
Фізіологічний журнал 55 (2), 66-71, 2009
52009
Технологія діагностики психофізіологічних станів у спортсменів-єдиноборців збірних команд України
ГВ Коробейніков, ОК Дудник, ВЮ Дрожжин, ЛД Коняєва, КВ Медвидчук, ...
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 69-74, 2008
42008
The Influence of Physical Activity on Students' Psychological Well-Being.
A Kovalenko, E Grishchuk, N Rogal, V Potop, G Korobeynikov, I Glazyrin, ...
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2020
32020
Психофизиологическое состояние и вариабельность сердечного ритма у борцов высокой квалификации
ГВ Коробейников, ЛГ Коробейникова, АК Дудник
Материалы I Всероссийского конгресса с международным участием:«Медицина для …, 2011
32011
Функцiональна органiзацiя психофiзiологiчних станiв людини в залежностi вiд рiвня адаптованостi до напруженої м’язової дiяльностi
ГВ Коробейнiков, ОК Дудник
Медична iнформатика та iнженерiя., 92, 2008
32008
Влияние напряженной мышечной деятельности на формирование психофизиологических состояний спортсменов
ГВ Коробейников, КВ Медвидчук, АК Дудник
Научная конференция «Адаптационная физиология и качество жизни: проблемы …, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20