Ірина Гумовська
Ірина Гумовська
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти
ІМ Гумовська
422000
Англійська юридична термінологія в юридичних текстах: генезис, дериваційні та семантично-функціональні аспекти
ІМ Гумовська
ІМ Гумовська, 2000
92000
Англійська юридична термінологія у текстах з економіки
ІМ Гумовська
Іноземна філологія./ІМ Гумовська//Львів, 2, 1999
61999
Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science
GI Tulai O.
Journal of European Economy, 2015
42015
Семантична трансформація юридичної термінології у структурі економічного дискурсу
І Гумовська
Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія «Філологія» 13, 47-52, 2010
42010
Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки
О Тулай, І Гумовська
ТНЕУ, 2015
22015
Сучасні англійські правничі терміни в економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів
І Гумовська
Науковий вісник Криворізького національного університету. – Філологічні …, 2012
2*2012
Концептуальні теоретичні основи кореляційних процесів у термінознавстві (на прикладі правничої термінології в економічному дискурсі)
І Гумовська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
12014
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО СЛОВА В ТЕКСТАХ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
С Головатий, Ю Зайцев, І Усенко, Н Артикуца, Ю Прадід, О Юрчук, ...
Мова і право. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 06 …, 2019
2019
Судова психолінгвістика та обробка лінгвістичної інформації (Forensic psycholinguistics and linguistic information processing)
І Гумовська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
2018
Аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики (Aspects of interaction of legal and economic terminology)
ІМ Гумовська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Role of Forensic psycholinguistics in Identifying and Assessing Offenders
І Гумовська
Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики …, 2016
2016
MOTIVIERUNGSSTRATEGIEN UND–TECHNIKEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
ЛБ Служинська, ІМ Гумовська
Наукове товариство Smart and Young, 2016
2016
Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства
НС Лиса, ТВ Юрчишин, НВ Собецька, ІО Стешин, СМ Рибачок, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2016
2016
Дослідження юридичної психолінгвістики та атрибуція тексту
ІМ Гумовська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Motivierungsstategien und Techniken im Fremdsprachenunterricht
ГІМ L.B. Sluzhynska, Humowska I.M./ Служинська Л.Б.
Smart and Young 2 (11-12), 80-84, 2016
2016
Юридичні терміни в економічному дискурсі: дериваційні моделі
ІМ Гумовська
Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов …, 2016
2016
Data protection Based on Encryption Using Ateb-function
ІГIG І.Цмоць/I. Tsmots, О. Березький/O. Berezskyi, І. Ігнатєв/I.Ignatiev
Computer Science and Information Technology, 30-33, 2016
2016
Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science
ІМ Гумовська, ОІ Тулай
Ternopil National Economic University, 2015
2015
Артикль як традиційний засіб вираження детермінації в німецькій та англійській мовах
СЛБ Гумовська І.М.
Наукові записки Острозької академії. Серія: «Філологічна». Збірник наукових …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20