Науменко Артем
Науменко Артем
ХНТУСХ им. П. Василенко, кафедра "ТМ"
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роботизация процессов доения коров-путь к ресурсосбережению
ОА Науменко, ИГ Бойко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 19-24, 2011
152011
Теоретическое обоснование использования магнитного структурного анализа для оценки механических свойств/Власовец ВМ, Науменко АО, Заец ВН
ВМ Власовец
Журнал польской академии наук “MOTROL”/Commission of motorization annnnnd …, 2015
122015
Исследование влияния виброобработки на упрочнение структурных составляющих стали 10
ТС Скобло, ВМ Власовец, АО Науменко, ИА Дудников
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
92015
Нанотехнологии-в машинном доении коров
ВФ Ужик, ОВ Ужик, ДН Клёсов, АА Науменко, АА Чигрин
Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации …, 2014
82014
Роботизированные системы в молочном животноводстве
АА Науменко, АА Чигрин, АП Палий
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
82014
Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства
ІВ Науменко, АО Науменко, ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
72016
Производство извести, известкового молока и сатурационного газа на сахарных заводах
ВД Науменко, ИВ Науменко, АВ Науменко
ВД Науменко, ИВ Науменко, АВ Науменко–К, 220, 2003
72003
Теоретические основы технологии ремонта машин
АИ Сидашенко, АА Науменко
АИ Сидашенко, АА Науменко–Харьков: ХДТУСХ, 2005
62005
Параметры рабочего органа для посева семян табака гидравлическим способом
ЕИ Виневский, ЛП Пестова, ИБ Поярков, ГИ Чаленко, АГ Науменко
Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института …, 2016
42016
Теоретические основы технологического процесса рядкового высева семян рассадных культур
ЕИ Виневский, АГ Науменко
ББК 72.4 И93, 277, 2018
32018
Оцінка сучасного стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств Харківської області матеріально-технічними ресурсами
АО Науменко, ІВ Науменко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
32013
Інноваційна політика розвитку агропромислового комплексу України: методологічно-правовий аспект
АО Науменко
22019
Радіологічний стан сільськогосподарських угідь українського полісся
АС Науменко, ОВ Макарчук, ОВ Костенко
Агроекологічний журнал, 107–112-107–112, 2016
22016
Аналіз екологічної ситуації у післяаварійний період на території України
ОВ Дмитренко, ЮО Бондар, АС Науменко, ОВ Костенко, ЛП Молдаван, ...
Збалансоване природокористування, 139-143, 2015
22015
Розробка математичної моделі деформаційних навантажень при віброобробці робочих органів сільськогосподарської техніки
ТС Скобло, АО Науменко, ВМ Власовець, ЄЛ Бєлкін
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
22015
Економічна сутність, особливості та напрями інтенсифікації в аграрних підприємствах
АО Науменко, ІВ Науменко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми …, 2013
22013
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
АО Науменко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 4201993, 0
2
Концептуальні засади державного управління аграрним сектором економіки. праць «Право та державне управління» Вип. 5, 2019
АО Науменко
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, 88, 2019
12019
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННя дЕРжАВНОЇ ІННОВАцІйНОЇ ПОлІТИКИ В АгРОПРОМИСлОВОМУ КОМПлЕКСІ УКРАЇНИ
АО Науменко
Серія «Державне управління, 128-131, 2019
12019
Специфіка розробки та впровадження механізмів державного управління агропромисловим комплексом
АО Науменко
Інвестиції: практика та досвід, 126-129, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20