Follow
Ольга Петрівна Завитій
Ольга Петрівна Завитій
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону
ПР Пуцентейло, ОП Завитій
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 298-308, 2017
352017
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
322015
Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку та контролю
О Завитій, Т Дідоренко, Л Кондрюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 49-73, 2019
252019
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
242017
Стратегічне управління розвитком економічних систем на регіональному рівні Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали VII всеукр …
ОП Завитій
ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 116-118, 2018
192018
Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств
АП Сава, ОП Завитій
Сталий розвиток економіки, 198-207, 2015
192015
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 104-122, 2019
172019
Напрями впровадження фінансової звітності за міжнародними стандартами
О Завитій, С Роздимаха
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 33-41, 2020
152020
Оцінка економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
А Сава, О Завитій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 93-97, 2013
132013
Роль фінансовоі діагностики в діяльності підприємства
О Завитій
ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 33-41, 2021
122021
Внутрішній аудит на сільськогосподарських підприємствах
О Завитій
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
112017
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту
О Завитій
Тернопіль, Вектор, 2016
102016
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ
О Завитій, І Белова
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 22-28, 2022
82022
Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки
ОП Завитій, ТВ Дідоренко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
82016
Цифрова економіка–економіка віртуального світу
О Завитій
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
72018
Аудит операцій з грошовими коштами
О Завитій, І Завитій
Економічна думка ТНЕУ, 2015
72015
Теоретико-організаційні основи проведення енергетичного аудиту в Україні
О Завитій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2021
62021
Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства
ОП Завитій
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності …, 2017
52017
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві
ОП Завитій
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (04), 0
5
Принципи діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств
О Завитій, О Лада
ФОП Осадца ЮВ, 2021
42021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20