Підписатись
Ольга Петрівна Завитій
Ольга Петрівна Завитій
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону
ПР Пуцентейло, ОП Завитій
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 298-308, 2017
322017
Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку та контролю
О Завитій, Т Дідоренко, Л Кондрюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 49-73, 2019
242019
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
242015
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
232017
Стратегічне управління розвитком економічних систем на регіональному рівні Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали VII всеукр …
ОП Завитій
ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 116-118, 2018
192018
Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств
АП Сава, ОП Завитій
Сталий розвиток економіки, 198-207, 2015
192015
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 104-122, 2019
162019
Оцінка економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
А Сава, О Завитій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 93-97, 2013
132013
Внутрішній аудит на сільськогосподарських підприємствах
О Завитій
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
112017
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту
О Завитій
Тернопіль, Вектор, 2016
102016
Напрями впровадження фінансової звітності за міжнародними стандартами
О Завитій, С Роздимаха
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 33-41, 2020
92020
Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки
ОП Завитій, ТВ Дідоренко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
82016
Цифрова економіка–економіка віртуального світу
О Завитій
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
72018
Аудит операцій з грошовими коштами
О Завитій, І Завитій
Економічна думка ТНЕУ, 2015
72015
Теоретико-організаційні основи проведення енергетичного аудиту в Україні
О Завитій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2021
52021
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві
ОП Завитій
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (04), 0
5
Роль фінансовоі діагностики в діяльності підприємства
О Завитій
ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 33-41, 2021
42021
Принципи діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств
О Завитій, О Лада
ФОП Осадца ЮВ, 2021
42021
Аудиторський ризик і контролінг, як основа прийняття управлінських рішень в сільському господарстві
ОП Завитій
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних …, 2015
42015
Практичні аспекти розробки бюджетів на підприємствах
ОП Завитій
Тернопіль, ТНЕУ, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20