Ольга Петрівна Завитій
Ольга Петрівна Завитій
к.е.н., доцент Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
222017
Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону
ПР Пуцентейло, ОП Завитій
ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІСНИК: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ТЕХНІКА, ЕКОНОМІКА, 2017
202017
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
202015
Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств
АП Сава, ОП Завитій
Сталий розвиток економіки, 198-207, 2015
182015
Внутрішній аудит на сільськогосподарських підприємствах
О Завитій
Прикладна економіка-від теорії до практики: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2017
152017
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту
О Завитій
Прикладна економіка-від теорії до практики: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2016
122016
Оцінка економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
А Сава, О Завитій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 93-97, 2013
122013
Стратегічне управління розвитком економічних систем на регіональному рівні Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали VII всеукр …
О Завитій
СЕКЦІЯ 1 РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА МІКРО-, МЕЗО-ТА МАКРОРІВНЯХ, 116, 2018
92018
Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки
ОП Завитій, ТВ Дідоренко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
92016
Аудит операцій з грошовими коштами
О Завитій, І Завитій
Економічна думка ТНЕУ, 2015
92015
Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць
ІМ Белова, ОП Завитій, НВ Семенишена
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 1 (30), 104-122, 2019
82019
Аудиторський ризик і контролінг, як основа прийняття управлінських рішень в сільському господарстві
ОП Завитій
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних …, 2015
52015
Логістичні витрати виробничих підприємств як об’єкти обліку та контролю
О Завитій, Т Дідоренко, Л Кондрюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 49-73, 2019
42019
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві
ОП Завитій
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (04), 0
4
Цифрова економіка–економіка віртуального світу
О Завитій
Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск …, 2018
32018
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)
ОП Завитій
Терноп. акад. нар. госп-ва, 2002
32002
Аудит
ОП Завитій
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
22016
Практичні аспекти розробки бюджетів на підприємствах
ОП Завитій
Тернопіль, ТНЕУ, 2012
22012
Фінансово-господарський контроль
ОП Завитій
ТНЕУ, 2011
22011
Директ-костинг як метод управлінського обліку
ОП Завитій
Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу …, 1996
21996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20