Vyacheslav Puzyrnyy / Вячеслав Пузирний
Vyacheslav Puzyrnyy / Вячеслав Пузирний
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
НазваниеПроцитированоГод
Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС
НМ Мужикова, ВФ Пузирний, ЛА Семиног
Чернігів: Деснянська правда 170, 2007
172007
Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу
В Пузирний
Право України, 33-36, 2004
62004
Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України: дис.… д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і …
ВФ Пузирний
Київ, 2015
52015
Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України
ВМ Андріїв
Вісник Запорізького національного університету, 115-118, 2006
32006
Створення нових робочих місць: досвід європейських країн
ВФ Пузирний
Актуальні проблеми держави і права.–2008.–Вип 37, 46-49, 2008
22008
Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту
ВФ Пузирний
спец. 12.00. 05/ВФ Пузирний.–Київ, 2005//[Електрон. ресурс].–Режим доступу …, 2006
22006
Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
В Пузирний, М Іванець
Актуальні проблеми правознавства, 71-76, 2018
12018
Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань
ВФ Пузирний
Форум права, 271–276-271–276, 2016
12016
Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Українi
ВФ Пузирний
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
12015
Принципи адмiнiстративної дiяльностi органiв та установ державної кримiнально-виконавчої служби України
ВФ Пузирний
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2015
12015
Реалізація принципу відкритості в діяльності державної пенітенціарної служби України
ВФ Пузирний
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 276-284, 2014
12014
Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури)
ВФ Пузирний
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер …, 2014
12014
Право: методичні вказівки до проходження навчальної практики в органах юстиції для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право»
ГР Волкова, НС Пузирна, ВФ Пузирний
Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019
2019
Характеристика основних принципів правового регулювання оплати праці
ЮВ Кирдан, ВФ Пузирний
Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ» МАУП», 2018
2018
Правова охорона персональних даних осіб зі зниженою працездатністю в трудових правовідносинах
ВА Рудик, ВФ Пузирний
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Правові питання люстрації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
ВФ Пузирний
Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018
2018
Адміністративно-процесуальна форма: поняття та сутність
ВФ Пузирний
Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ» МАУП», 2018
2018
Розірвання трудового договору у випадку вчинення працівником аморального проступку
ВФ Пузирний
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Захист від мобінгу в трудових відносинах
ВФ Пузирний
Харків: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2018
2018
Гарантії державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції
ВФ Пузирний
Запоріжжя: ЛІРА ЛТД, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20