Подписаться
Vyacheslav Puzyrnyy / Вячеслав Пузирний
Vyacheslav Puzyrnyy / Вячеслав Пузирний
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: навч. посіб.
НМ Мужикова, ВФ Пузирний, ЛА Семиног
Чернігів: Деснянська правда 170, 2007
412007
Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 07/Нац. акад. прокуратури України
ВФ Пузирний
Національна академія прокуратури України/ВФ Пузирний, 2015
162015
Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу
В Пузирний
Право України, 33, 2004
122004
Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань: монографія
ВФ Пузирний
Київ: Видавничий дім «АртЕк, 2015
92015
Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
В Пузирний, М Іванець
Актуальні проблеми правознавства, 71-76, 2018
72018
Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань
ВФ Пузирний
Форум права, 271–276-271–276, 2016
72016
Адаптацiя соцiальної полiтики та трудового законодавства України до стандартiв ЕС: Навч. Посiбник/Сiверський iнститут регiональних дослiджень
НМ Мужикова, ВФ Пузирний, ЛА Семиног
72007
Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту
ВФ Пузирний, ВФ Пузырный
72006
Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури)
ВФ Пузирний
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
Роль та місце центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у системі суб’єктів публічної адміністрації України
О Губанов
Підприємництво, господарство і право, 122-128, 2018
42018
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF SECUTIRY SERVICE OF UKRAINE
ВФ Пузирний
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 121, 2017
42017
Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
ВФ Пузирний
Актуальні проблеми правознавства, 86-90, 2017
42017
Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань
ВФ Пузирний
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2017
42017
Створення нових робочих місць: досвід європейських країн
ВФ Пузирний
Актуальні проблеми держави і права, 46-49, 2008
42008
Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України
ВМ Андриив, П ТРУДОУСТРОЙСТВА
Запорізького національного університету, 121, 2006
42006
Законодавство України про охорону здоров’я в контексті адаптації соціальної політики до стандартів ЄС
ВФ Пузирний
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 67, 2018
32018
Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Українi
ВФ Пузирний
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
32015
Принципи адмiнiстративної дiяльностi органiв та установ державної кримiнально-виконавчої служби України
ВФ Пузирний
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2015
32015
Розірвання трудового договору у випадку вчинення працівником аморального проступку
ВФ Пузирний
Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, 063-067, 2018
22018
Захист від мобінгу в трудових відносинах
ВФ Пузирний
Харків: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20