Vyacheslav Puzyrnyy / Вячеслав Пузирний
Vyacheslav Puzyrnyy / Вячеслав Пузирний
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
НазваниеПроцитированоГод
Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС
НМ Мужикова, ВФ Пузирний, ЛА Семиног
Чернігів: Деснянська правда 170, 2007
152007
Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу
В Пузирний
Право України, 33-36, 2004
72004
Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України: дис.… д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і …
ВФ Пузирний
Київ, 2015
52015
Створення нових робочих місць: досвід європейських країн
ВФ Пузирний
Актуальні проблеми держави і права.–2008.–Вип 37, 46-49, 2008
22008
Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України
ВМ Андріїв
Вісник Запорізького національного університету, 115-118, 2006
22006
Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту
ВФ Пузирний
спец. 12.00. 05/ВФ Пузирний.–Київ, 2005//[Електрон. ресурс].–Режим доступу …, 2006
22006
Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
В Пузирний, М Іванець
Актуальні проблеми правознавства, 71-76, 2018
12018
Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань
ВФ Пузирний
Форум права, 271–276-271–276, 2016
12016
Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Українi
ВФ Пузирний
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
12015
Принципи адмiнiстративної дiяльностi органiв та установ державної кримiнально-виконавчої служби України
ВФ Пузирний
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2015
12015
Реалізація принципу відкритості в діяльності державної пенітенціарної служби України
ВФ Пузирний
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 276-284, 2014
12014
Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури)
ВФ Пузирний
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер …, 2014
12014
ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
ВФ Пузирний, ВО Серьогін, АХ Степанюк, СГ Стеценко, ...
2018
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЦЕНТРУ АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
О Губанов
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 122, 2018
2018
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF SECUTIRY SERVICE OF UKRAINE
ВФ Пузирний
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 121, 2017
2017
Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань
ВФ Пузирний
2017
Адміністративна діяльність Служби безпеки України
ВФ Пузирний
Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017
2017
Інтелектуальний розвиток та соціалізація особистості
ВФ Пузирний
Київ, 2017
2017
Запізнення на роботу: поняття та сутність
ВФ Пузирний
Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017
2017
Щодо рівності чоловіків та жінок у трудових правовідносинах
ВФ Пузирний
Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20