Підписатись
Зайцев Юрій Кузьмич
Зайцев Юрій Кузьмич
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та економіки Міжнародного Європейського університету
Підтверджена електронна адреса в ieu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: монографія
ЮК Зайцев
К.: КНЕУ 188, 2002
1782002
Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб.
ЮК Зайцев, ВС Савчук
К.: КНЕУ 337 (3), 2011
502011
Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку
Ю Зайцев, Ю Зайцев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
282002
Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства
ЮК Зайцев
Ефективна економіка, 2013
262013
Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України
Ю Зайцев
Економіка України, 45-50, 2002
252002
Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства
Ю Зайцев, Д Верба
Україна: аспекти праці, 13-19, 2010
152010
Середній клас в Україні: проблеми ідентифікації та становлення
І Гнибіденко, Ю Зайцев
Україна: аспекти праці, 11-14, 2002
132002
Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства
Ю Зайцев, ВС Савчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Системна парадигма та аналіз соціального ринкового господарства
ЮК Зайцев
Чернівці: Золоті литаври, 2000
102000
Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства: у 2 кн
ЮК Зайцев, ОМ Москаленко
Кн. І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної …, 2018
82018
Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи
YK Zaitsev
Економічна теорія та право 3 (26), 11-26, 2016
82016
Діалектика формування, функціонування та розвитку двох гілок економічної теорії у ХХ–на початку ХХІ ст.
ЮК Зайцев
Європейський вектор економічного розвитку.–2012.–Вип 2 (13), 77-81, 2012
82012
Сучасна полiтична економiя (проблеми та iнституцiональне поле предмета i методологiї дослiджень): навч. посiб
ЮК Зайцев, ВС Савчук
82011
Трансформаційна економіка: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни/Державний вищий навчальний заклад" Київський національний економічний університет ім
ЮК Зайцев, ВС Савчук, ОМ Мельник, ІЙ Малий, АЕ Фукс
Вадима Гетьмана"–К.: КНЕУ, 2008
82008
Соціальна конкуренція як фактор економічного розвитку
ЮК Зайцев
Стратегія економічного розвитку України.–2011.–Вип 6, 32-42, 2011
72011
Цивилизационный подход в современных политико-экономических исследованиях экономического развития
Ю Зайцев, АН Москаленко
Вопросы политической экономии, 71-76, 2015
62015
Методологія соціальної стратифікації Й. Шумпетера та природа середнього класу як інститут сучасної економічної системи/Савчук В. Зайцев Ю
ВЗЮ Савчук
Україна: аспекти праці, 9-10, 2005
62005
Основні принципи формування концепції та моделі соціально-економічного розвитку України в умовах перехідного періоду
ЮК Зайцев
Стратегія економічного розвитку України, 15-23, 2003
62003
Випереджаючий економічний розвиток як субстанціональна основа сучасної конкурентної економіки
Ю Зайцев
Україна: аспекти праці, 16-22, 2014
52014
Сучасні підходи у методології пізнання сутності закономірностей і тенденцій розвитку економічних систем
Ю Зайцев
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20