Юлія Василівна Улянич
Юлія Василівна Улянич
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу
ВП Бечко, ЮВ Улянич, ОТ Прокопчук
Київ: Національна академія управління, ТОВ" Наш формат", 2014
222014
Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства
ІА Бержанір, НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 58-62, 2015
152015
Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич
Сучасні питання економіки і права, 92-96, 2014
82014
Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2013
82013
Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
42014
Місце сільськогосподарського страхування в загальній системі страхування
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич
К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015
32015
Налог на добавленную стоимость: особенности функциональной направленности относительно сельского хозяйства
ЕТ Прокопчук, ЮВ Улянич, КФ Улянич
Экономика: вчера, сегодня, завтра, 40-52, 2013
32013
Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств
ЮВ Улянич
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013
32013
Основи формування ресурсного потенціалу підприємств АПК та підвищення рівня їх капіталізації
ЮО Нестерчук, ЮВ Улянич, НВ Бутко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 39-46, 2012
32012
Особенности косвенного налогообложения в Украине: становление и перспективы развития
ОТ Прокопчук, ЮВ Улянич, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 84 …, 2014
22014
РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ В АГРОВИРОБНИЦТВІ СВІТУ ТА УКРАЇНИ
ЮВ Улянич, ОТ Прокопчук
Полтава: Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 2013
22013
Інтегральна оцінка забезпеченості активами Черкаської області/Нестерчук ЮО, Улянич ЮВ
ЮО Нестерчук
Сталий розвиток економіки, 55-63, 2011
12011
ПРОКОПЧУК ОТ, канд. екон. наук© Уманський національний університет садівництва olena_prokopchuk@ ukr. net ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ …
СА Навроцький, АЮ Полчанов, ОВ Сахно, ЮВ Улянич, АС Шолойко
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2018
2018
Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система»
БС Гузар, ОО Непочатенко, ПК Бечко, ЮВ Улянич
Умань: ФОП «Масловатий», 2016
2016
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни" Фінансовий контролінг"
БС Гузар, ОО Непочатенко, ПК Бечко, ЮВ Улянич
Умань: ФОП «Масловатий», 2016
2016
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
2016
Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області
ЮВ Улянич, ІА Бержанір, НІ Гвоздєй
Молодий вчений, 1431-1433, 2015
2015
Соціально-економічний розвиток регіонів Черкащини
ЮВ Улянич
Вінниця: Видавництво ДНУ, 2015
2015
Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області
НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич
Херсон: Науковий журнал «Молодий вчений", 2015
2015
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич
Харків: ХНАДУ, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20