Muzyka Nadia Надія Музика
Muzyka Nadia Надія Музика
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Роль ендотеліальної синтази оксиду азоту, вмісту нітритів та нітратів при персистуючій формі фібриляції передсердь ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією викиду …
В Денесюк, О Денесюк, Н Музика
Український Кардіологічний Журнал 1 (додаток1/2018), 141-142, 2018
2018
Роль ендотеліальної синтази оксиду азоту та вмісту нітритів та нітратів при фібриляції передсердь.
В Денесюк, Н Музика, О Барська
Аритмологія 2 (26), 42-43, 2018
2018
Уміст вазодилятаторних чинників у сироватці крові за різних ступенів систоло-діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою …
ВІ Денесюк, НО Музика
Львівський клінічний вісник 1 (17), 12-15, 2017
2017
The influence of the additional usage of L-arginine on the factors of vasodilation and the clinical data, complicated with cardiac decompensation with reduced and preserved …
V Denesyuk, N Muzyka
Asian Journal of Science and Technology 8 (4), 4689-4692, 2017
2017
Впровадження діагностичних, прогностичних та лікувальних шкал з внутрішньої медицини у навчальний процес підготовки студентів і лікарів післядипломної освіти: навчальний посібник
В Денесюк, Р Процюк, В Іванов, БГ Сторожук, О Афанасюк, ...
2017
Вміст ендотеліальної синтази оксиду азоту у сироватці крові у хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю зі зниженою, середньозниженою та збереженою фракцією …
НО Музика
Терапевтична конференція молодих вчених ВНМУ імені М. І. Пирогова клініки …, 2017
2017
Оцінка стану показників вазодилатації у хворих серцевою недостатністю зі збереженою і зниженою фракцєю викиду
НО Музика
ХІІІ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок …, 2016
2016
Ефективність допоміжного впливу L-аргініну у хворих серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фізичне навантаження
ВІ Денесюк, НО Музика
Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб, 22-24, 2016
2016
Особливості синтезу оксиду азоту у хворих серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду
ВІ Денесюк, ОВ Денесюк, НО Музика
Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб, 21-22, 2016
2016
Спосіб прогнозування розвитку систолічної серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії
ВІ Денесюк, ОВ Денесюк, НО Музика
2016
Спосіб прогнозування величини артеріального тиску у хворих при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії, ускладненої серцевою недостатністю
ВІ Денесюк, ОВ Денесюк, НО Музика, ЮЮ Шушковська, ОІ Семиконь
2016
Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії, ускладненій …
ВІ Денесюк, ОВ Денесюк, НО Музика, ЮЮ Шушковська, ...
2016
Структурно-функціональні зміни міокарда та типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю
НО Музика
Вісник Вінницького національного медичного університету 20 (2), 450-453, 2016
2016
Лівого передсердя та зміни факторів вазодилятації при стабільній стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю
ВІ Денесюк, НО Музика
ІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні …, 2016
2016
Ендотеліальна синтаза оксиду азоту та ступені ГЛШ при ІХС, ускладненій серцевою недостатністю зі збереженою і зниженою фракцією викиду
ВІ Денесюк, НО Музика
Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України 3, 190, 2016
2016
Ефективність допоміжного застосування L-аргініну у хворих на стабільну іхс, ускладнену серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка
НО Музика
Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України, 198, 2016
2016
Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, зі зниженою і збереженою фракцією викиду
ВІ Денесюк, ОВ Денесюк, НО Музика
Львівський клінічний вісник 2 (14), 8-13, 2016
2016
The remodeling of left atrium and vasodilation factors changes in ischemic heart failure
VI Denesyuk, OV Denesyuk, M N O
International Journal of Medicine and Medical Research 2 (2), 5-9, 2016
2016
Систоло-діастолічна та ендотеліальна дисфункція при хронічній серцевій недостатності у хворих на ІХС після оптимального лікування
ВІ Денесюк, НО Музика
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю …, 2015
2015
Систоло-діастолічна функція міокарда при хронічній серцевій недостатності
НО Музика
VI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 21-22, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20