Підписатись
Мирослава Криськів (Myroslava Kryskiv)
Мирослава Криськів (Myroslava Kryskiv)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійного мовлення майбутніх юристів
МЙ Криськів
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 …, 0
10
Підвищення мовленнєвої компетентності майбутніх юристів як дидактична проблема
МЙ Криськів
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
92006
Культура мовлення як умова успішного спілкування
МЙ Криськів
Педагогічний дискурс, 186-191, 2011
62011
Удосконалення мовної культури студентів І курсу нефілологічних факультетів на заняттях з української мови
МЙ Криськів
Гуманітарна освіта й проблеми виховання молоді: матеріали і методичні …, 0
3
Формування професійного мовлення майбутніх юристів на заняттях з ділової української мови
МЙ Криськів
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001
22001
Формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх істориків під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
МЙ Криськів
Підручники і посібники, 2021
12021
Яскравий вияв громадянської мужності
В Мельничайко, М Криськів
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
Порушення лексичних норм–найхарактерніша ознака суржику
В Мельничайко, М Криськів
12017
Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу
В Мельничайко, М Криськів
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Мовленнєва компетентність старшокурсників та чинних працівників юридичної сфери
МЙ Криськів
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2010
12010
Правнича термінологія у мовленні студента-юриста
М Криськів
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 400-402, 2002
12002
Використання фразеологізмів як засобу формування культури спілкування учнів на уроках української мови
О Стельмах, А Михайлишин, МЙ Криськів
Perfect Publishing, 2023
2023
Використання наочності під час вивчення простого речення на уроках української мови у 5-8 класах
К Дубровська, І Бурдяк, МЙ Криськів
Perfect Publishing, 2023
2023
Робота над пунктуацією під час вивчення розділів програми з української мови
Х Пристайко, МЙ Криськів
CPN Publishing Group, 2023
2023
Психолого-педагогічні засади вивчення правописних умінь і навичок на уроках української мови
О Кравчук, МЙ Криськів
CPN Publishing Group, 2023
2023
Творчі роботи на суспільну тему як засіб формування особистості учня під час вивчення української мови
М Штурма, МЙ Криськів
Perfect Publishing, 2023
2023
Доцільність використання проблемного методу під час вивчення прикметника на уроках української мови
К Дубровська, МЙ Криськів
Perfect Publishing, 2023
2023
Способи відтворення чужого мовлення в текстах учнівських переказів
А Михайлишин, МЙ Криськів
BoScience Publisher, 2022
2022
Засвоєння орфографічних та пунктуаційних правил під час вивчення дієприкметника
О Кравчук, МЙ Криськів
Cognum Publishing House, 2022
2022
Методи формування орфографічних умінь і навичок під час вивчення частки в школі
І Бурдяк, МЙ Криськів
Cognum Publishing House, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20