Мирослава Криськів (Myroslava Kryskiv)
Мирослава Криськів (Myroslava Kryskiv)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійного мовлення майбутніх юристів
МЙ Криськів
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 …, 0
10
Підвищення мовленнєвої компетентності майбутніх юристів як дидактична проблема
МЙ Криськів
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
82006
Культура мовлення як умова успішного спілкування
МЙ Криськів
Педагогічний дискурс, 186-191, 2011
62011
Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу
В Мельничайко, М Криськів
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Мовленнєва компетентність старшокурсників та чинних працівників юридичної сфери
МЙ Криськів
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2010
12010
Мовленнєвий аспект юридичної діяльності
М Криськів
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
12008
Правнича термінологія у мовленні студента-юриста
М Криськів
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 400-402, 2002
12002
Формування професійного мовлення майбутніх юристів на заняттях з ділової української мови
М Криськів
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001
12001
ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ
МЙ Криськів
The 9th International scientific and practical conference “The world of …, 2021
2021
Формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх істориків під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
МЙ Криськів
Підручники і посібники, 2021
2021
Методика опрацювання словопорядку головних і другорядних членів у реченні як основній синтаксичній одиниці мови
МЙ Криськів
2020
Вияви інтерференції у мовленні студентів-істориків
МЙ Криськів
2020
Місце проблемного методу під час вивчення української мови
МЙ Криськів
SSPG Publish, 2020
2020
Поступове вивчення морфемної будови слова в середній школі
МЙ Криськів
2020
Використання професійної термінології під час вивчення курсу «українська мова (за професійним спрямуванням)»
МЙ Криськів
ТНМУ,«Укрмедкнига», 2020
2020
СКЛАДОВІ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОСЛІДНИКА
М Криськів
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та …, 2020
2020
Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм?
МЙ Криськів
2020
Синтаксичні спостереження. Підготовча робота до систематичного курсу синтаксису під час опрацювання несинтаксичних розділів шкільної програми
ВЯ Мельничайко, МЙ Криськів
2020
Успішність із мови-проблема виховна
М Криськів
2018
Вивчення морфеміки в школі
М Криськів, В Мельничайко
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20