Постнікова Марина / Postnikova Maryna / Postnikova Marina (ORCID: 0000-0002-2025-6199)
Постнікова Марина / Postnikova Maryna / Postnikova Marina (ORCID: 0000-0002-2025-6199)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енергозберігаючі режими роботи електромеханічних систем обробки зерна на зернопунктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.09.03.
МВ Постнікова, МВ Постникова
342011
Научное обоснование удельных расходов электроэнергии при очистке зерна методом математического планирования эксперимента
В. А. Дидур, Е. П. Масюткин, М. В. Постникова, В. А. Масловский
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: зб. наук …, 2008
17*2008
Розробка науково-обгрунтованих норм енергоємності при обробці зерна на зернопунктах
МВ Постнікова
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2008
132008
Исследование потерь активной мощности в системе "электродвигатель-рабочая машина"
МВ Постникова, Постнікова, Марина Вікторівна, Телюта Р.В.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (11), 165-172, 2011
102011
Energy Saving in the Technological Process of the Grain Grinding
M Postnikova, E Mikhailov, D Nesterchuk, O Rechina
Modern Development Paths of Agricultural Production, 395-403, 2019
82019
Решение задач оптимизации объектов исследования методом планирования математического эксперимента
Г. Н. Назарьян, М. В. Постникова, А. П. Карпова
82012
Сучасний стан питання розробки нормативів електроспоживання на зернопунктах
МВ Постнікова
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2005
72005
Енергоємність як енергетична характеристика технологічного процесу очищення зерна
ОП Карпова, МВ Постнікова, МВ Постникова
Зернові продукти і комбікорми 4 (17), 45-50, 2017
62017
Методология перестройки сложной математической модели объекта исследования методом планирования математического эксперимента для анализа и решения задачи оптимизации объекта
ГН Назарьян, АП Карпова, МВ Постникова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (12), 93-105, 2012
62012
Обоснование норм расхода электроэнергии на поточных линиях зернопунктов методом суммарных мощностей
МВ Постникова, МВ Постнікова
Крым. агротехнол. ун-т, 2006
62006
Розрахунок мінімальних питомих витрат електроенергії на очищення посівного зерна на зернопунктах
МВ Постнікова, МВ Постникова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
Експериментальне дослідження перетворення електричної енергії в електромеханічних системах обробки зерна
МВ Постнікова, ЄВ Михайлов, ОП Карпова
Науковий вісник ТДАТУ 1 (2), 169-173, 2012
52012
Энергосберегающие режимы работы электромеханических систем обработки зерна на зернопунктах
МВ Постникова
ТГАТУ. Мелитополь, 2011, 2011
5*2011
Нормування енергоспоживання – один із шляхів раціонального використання електроенергії на елеваторах
МВ Постнікова, МВ Постникова
Енергозабезпечення технологічних процесів: збірник тез доп. конф. пам’яті І …, 2019
42019
Вплив факторів на енергоємність транспортерів зернопунктів
МВ Постнікова
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ …, 2015
42015
Анализ энергозатрат технологических процессов очистки зерна на триерах
МВ Постникова
Вестник аграрной науки Дона: теор. и наук.-практ. журнал, 17-21, 2015
42015
Моделювання впливу фізичних факторів на енергоємність при очищенні зерна на зернопунктах
М. В. Постнікова, Л. Є. Никифорова, О. П. Карпова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (10), 151-155, 2010
4*2010
Заходи щодо економії електроенергії на зернопунктах
МВ Постнікова, МВ Постникова, M Postnikova
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II …, 2020
32020
Основи електропривода: практикум
МВ Постнікова, СО Квітка, ДМ Нестерчук
32020
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти
МВ Постнікова
Оцінка енергетичної ефективності робочих машин потокових ліній очищення …, 2019
3*2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20