Постнікова Марина / Postnikova Maryna / Postnikova Marina (ORCID: 0000-0002-2025-6199)
Постнікова Марина / Postnikova Maryna / Postnikova Marina (ORCID: 0000-0002-2025-6199)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергозберігаючі режими роботи електромеханічних систем обробки зерна на зернопунктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.09.03.
МВ Постнікова, МВ Постникова
322011
Научное обоснование удельных расходов электроэнергии при очистке зерна методом математического планирования эксперимента
В. А. Дидур, Е. П. Масюткин, М. В. Постникова, В. А. Масловский
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: зб. наук …, 2008
14*2008
Розробка науково-обгрунтованих норм енергоємності при обробці зерна на зернопунктах
МВ Постнікова
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2008
132008
Исследование потерь активной мощности в системе "электродвигатель-рабочая машина"
МВ Постникова, Постнікова, Марина Вікторівна, Телюта Р.В.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (11), 165-172, 2011
102011
Сучасний стан питання розробки нормативів електроспоживання на зернопунктах
МВ Постнікова
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2005
72005
Обоснование норм расхода электроэнергии на поточных линиях зернопунктов методом суммарных мощностей
МВ Постникова, МВ Постнікова
Крым. агротехнол. ун-т, 2006
62006
Енергоємність як енергетична характеристика технологічного процесу очищення зерна
ОП Карпова, МВ Постнікова, МВ Постникова
Зернові продукти і комбікорми 4 (17), 45-50, 2017
52017
Розрахунок мінімальних питомих витрат електроенергії на очищення посівного зерна на зернопунктах
МВ Постнікова, МВ Постникова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
Експериментальне дослідження перетворення електричної енергії в електромеханічних системах обробки зерна
МВ Постнікова, ЄВ Михайлов, ОП Карпова
Науковий вісник ТДАТУ 1 (2), 169-173, 2012
52012
Методология перестройки сложной математической модели объекта исследования методом планирования математического эксперимента для анализа и решения задачи оптимизации объекта
ГН Назарьян, АП Карпова, МВ Постникова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (12), 93-105, 2012
52012
Решение задач оптимизации объектов исследования методом планирования математического эксперимента
Г. Н. Назарьян, М. В. Постникова, А. П. Карпова
52012
Energy Saving in the Technological Process of the Grain Grinding
M Postnikova, E Mikhailov, D Nesterchuk, O Rechina
Modern Development Paths of Agricultural Production, 395-403, 2019
42019
Нормування енергоспоживання – один із шляхів раціонального використання електроенергії на елеваторах
МВ Постнікова, МВ Постникова
Енергозабезпечення технологічних процесів: збірник тез доп. конф. пам’яті І …, 2019
42019
Вплив факторів на енергоємність транспортерів зернопунктів
МВ Постнікова
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ …, 2015
42015
Анализ энергозатрат технологических процессов очистки зерна на триерах
МВ Постникова
Вестник аграрной науки Дона: теор. и наук.-практ. журнал, 17-21, 2015
42015
Энергосберегающие режимы работы электромеханических систем обработки зерна на зернопунктах
МВ Постникова
ТГАТУ. Мелитополь, 2011, 2011
4*2011
Моделювання впливу фізичних факторів на енергоємність при очищенні зерна на зернопунктах
М. В. Постнікова, Л. Є. Никифорова, О. П. Карпова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (10), 151-155, 2010
4*2010
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти
МВ Постнікова
Оцінка енергетичної ефективності робочих машин потокових ліній очищення …, 2019
3*2019
Енергетичний моніторинг зерноочисно-сушильних пунктів
МВ Постнікова
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 206-211, 2017
32017
Шляхи раціональних витрат електроенергії потокових ліній очищення зерна
МВ Постнікова, ГН Назар’ян, ЛЄ Никифорова, ЄВ Михайлов, ...
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (12), 111-116, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20