кафедра всесвітньої історії
кафедра всесвітньої історії
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Поляки Волині у другій половині XIX–на початку XX ст.
ОА Буравський
Вид-во ЖДУ, 2004
332004
Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови
ОА Кучерук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
252009
ОУН (б) в українському національно-визвольному русі на Волині в період Другої світової війни (1941-1943 рр.)
ГМ Стародубець
Тернопіль: Підручники і посібники, 2002
142002
Генеза українського повстанського запілля:[монографія]
Г Стародубець
Тернопіль: Підручники і посібники 464, 2008
102008
Специфіка підбору та підготовки партійних кадрів у західних областях України в 1944–1945 рр.
Г Стародубець
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. ред. ВМ Вашкевич, 169-176, 2011
82011
Українське повстанське запілля (друга половина 1943–початок 1946 рр.)
ГМ Стародубець
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
82006
Національно територіальне районування в УРСР (20–30 ті роки ХХ ст.)
ЛВ Гуцало
—К., 2007.—17 с, 2009
62009
Благодійницька та культурно-освітня діяльність Римо-Католицької церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІII–початок ХХ ст.)
О Буравський
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2009
62009
Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця ХУШ–початку ХХ ст. в польській історіографії
ОА Буравський
Гілея: науковий вісник, 14-18, 2014
42014
Римо-католицька церква в суспільному житті Волині в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ОА Буравський
Українство, 2005
42005
Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську науку у другій половині XIX–на початку XX ст.
ОА Буравський
Українська полоністика, 10-17, 2004
42004
Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.)
Г Стародубець
Наукові записки/Нац. ун-т" Острозька академія", 49-53, 2013
32013
Радянські парамілітарні формування у боротьбі з оунівським підпіллям у західних областях України
Г Стародубець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2010
32010
Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського Запілля (1944-1945 pp.)
Г Стародубець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
32010
Місіонери червоної влади:(партійно-радянська номенклатура західноукраїнських областей в 1944-на поч. 1946 рр.)
ГМ Стародубець
Polissja, 2016
22016
Польський сарматизм
ГА Міщук
22012
Преса як фактор повсякденного життя населення Волині на початку ХХ ст.
П Опанащук
Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей., 142-146, 2012
22012
Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ–початок ХІХ ст.)
ОА Буравський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2012
22012
Роль римо-католицьких орденів у розвитку освіти на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ–першій половині ХІХ ст.
ОА Буравський
Матеріали IV волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції …, 2011
22011
Римо-католицьке духовенство Правобережної України в польських визвольних змаганнях другої половини XIX–початку ХХ ст.
ОА Буравський, АА Буравский
Вінниця, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20