Олена Березюк
Олена Березюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями
ОС Березюк
Житомир: ЖДПУ, 2003
632003
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
372020
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 443, 2011
282011
Розвивальний аспект формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв
О Березюк, В Кара, В Савченко
Вища школа, 53-59, 2010
162010
Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі
ОС Березюк
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
152015
Методичні засади формування етнокультурної компетентності особистості
ОС Березюк
Освітологічний дискурс, 13-21, 2015
152015
Формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі
О Березюк
Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник …, 2013
132013
Шляхи модернізації освітньої системи України
ОС Березюк, В Смоляр
Тенденції модернізації національних освітніх систем, 2014
112014
Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах створення акмесередовища навчального закладу
ОС Березюк
Проблеми освіти: збірник наукових праць, 52-56, 2015
72015
Про засоби формування педагогічного професіоналізму студентів педвузу
ОС Березюк
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–Вип 23, 40-46, 1998
71998
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Житомир: Вид-во Рута, 2016
62016
Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання
ОС Березюк
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 37-41, 2015
62015
Чинники етнопедагогіки:[монографія]
ОС Березюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
62013
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід)
ОС Березюк, ОМ Власенко, ОМ Піддубна, ВІ Башманівський, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
62013
Рефлексивна складова дидактичної підготовки учителів початкової школи в умовах сучасної освітньої системи
ОС Березюк, О Мудра
Тенденції модернізації національних освітніх систем, 2014
52014
Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання
ОС Березюк, ВА Копетчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 54-57, 2004
52004
Етнопедагогіка: методичні рекомендації
ОС Березюк
Житомир: ЖДПУ, 2001
52001
Моделирование педагогических ситуаций как средство подготовки учителя к общению с учениками
ОС Березюк
К, 1995
51995
ДИДАКТИКА: теорія і практика
ОС Березюк, ОМ Власенко
Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2017
42017
Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20