Олена Березюк
Олена Березюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями
ОС Березюк
АПН України, 1995
601995
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
292020
Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія
ПЮ Саух
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 443, 2011
252011
Розвивальний аспект формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв
О Березюк, В Кара, В Савченко
Вища школа, 53-59, 2010
152010
Методичні засади формування етнокультурної компетентності особистості
ОС Березюк
Освітологічний дискурс, 13-21, 2015
132015
Формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі
О Березюк
Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник …, 2013
112013
Шляхи модернізації освітньої системи України
ОС Березюк, В Смоляр
Тенденції модернізації національних освітніх систем, 2014
82014
Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі
ОС Березюк
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
72015
Про засоби формування педагогічного професіоналізму студентів педвузу
ОС Березюк
Нові технології навчання: наук.-метод. зб.–Вип 23, 40-46, 1998
71998
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Житомир: Вид-во Рута, 2016
52016
Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання
ОС Березюк
52015
Рефлексивна складова дидактичної підготовки учителів початкової школи в умовах сучасної освітньої системи
ОС Березюк, О Мудра
Тенденції модернізації національних освітніх систем, 2014
52014
Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання
ОС Березюк, ВА Копетчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 54-57, 2004
52004
Етнопедагогіка: методичні рекомендації
ОС Березюк
Житомир: ЖДПУ, 2001
52001
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід)
ОС Березюк, ОМ Власенко, ОМ Піддубна, ВІ Башманівський, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
42013
Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах створення акмесередовища навчального закладу
ОС Березюк
Проблеми освіти: збірник наукових праць, 52-56, 2015
32015
Проблеми національного виховання у педагогічній спадщині І. Огієнка
ОС Березюк, ЗА Осадча, СС Вітвицька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2002
32002
Формування етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі
ОС Березюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 31-36, 2015
22015
Педагогічні засади формування етнокультурної компетентності особистості
ОС Березюк
Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць, 2014
22014
Фомирование этноэстетической компетентности личности
ОС Березюк
Вектор науки ТГУ, 54-56, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20