Веселовська Наталія Ростиславівна / Veselovska N.
Веселовська Наталія Ростиславівна / Veselovska N.
Вінницький національний аграрний університет, професор д.т.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials
RD Iskovych-Lototsky, OV Zelinska, YV Ivanchuk, NR Veselovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/1 (85): 9-17., 2017
252017
Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві: Монографія
ММ Вірник, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 198, 0, 2007
132007
Технологія моделювання динамічних процесів та систем. Монографія
ВБ Струтинський, НР Веселовська
Вінниця: О. Власюк, 2007
92007
Структурна модель технологічного процесу як динамічної системи
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Луганськ: Видавництво ВНУ ім. В. Даля, 158-164, 2007
82007
Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles
RD Iskovych-Lototsky, YV Ivanchuk, NR Veselovska, W Surtel, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
72018
Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Наукові нотатки, 113-119, 2013
62013
Системний підхід до інформатизації освітнього процесу у Вінницькому державному аграрному університеті
НР Веселовська
Збірник науковометодичних праць «Наука і методика».–Київ, 38-44, 2008
52008
Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом
РД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, НР Веселовська
Вібрації в техниці та технологіях, 75-79, 2015
42015
Автоматизація проектування технологічних процесів та систем
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Вібрації в технійі та технологіях, 52, 2008
42008
Задачі математичного моделювання для оптимізації технологічних систем
Н Веселовська, В Лисогор, ОВ Зелінська
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 143-152, 2006
42006
Моделі ідентифікації та управління якістю продукції технологічних періодичних процесів у нормальних і екстремальних станах функціонування
ВМ Лисогор, НР Веселовська
Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.–Випуск 2, 37, 2006
42006
Математична модель критеріїв мікроеко-номічного аналізу системи комп’ютерного контролю й управління підприємством (фірмою)
ВМ Лисогор, НР Веселовська
Наукові нотатки, ЛДТУ, Вип 15, 168-179, 2004
42004
Моделі мікроекономічного аналізу автоматизованої системи комп’ютерного контролю й управління підприємством
ВМ Лисогор, НР Веселовська
Наукові нотатки, ЛДТУ, Вип 15, 180-185, 2004
42004
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF THREAD EXTRUSION USING THE ULTRASOUND
VR S. Shargorodsky V. Тurych, N. Veselovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 60-68, 2017
3*2017
Сучасний стан впровадження безвідходних та маловідходних технологій з використанням вібрацій
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів: збірник наукових …, 2014
32014
Загальні принципи підвищення надійності та ефективності діагностування обладнання з гідроімпульсним приводом
НР Веселовська, ОВ Зелінська
Промислова гідравліка і пневматика, 103-107, 2012
32012
Перспективи розвитку гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем “Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”), Луцьк: Луцький державний …
НР Веселовська, ВБ Струтинський, ОВ Зелінська
“Науковi нотатки”: Мiжвузiвський збiрник (за напрямом “Iнженерна механiка …, 2009
32009
Управління ефективністю та надійністю технологічних процесів в гнучких інтегрованих виробничих системах
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська
НТУУ «КПІ», 2009
32009
Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом
НР Веселовська, ОВ Зелінська, ЯВ Іванчук
Вібрації в техніці та технологіях.№ 4: 21–28., 2018
22018
Вібраційні гомогенізатори молока
КО Самойчук, КО Самойчук, НО Паляничка, НА Паляничка, ...
Вінниця: ВНАУ, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20