Веселовська Наталія Ростиславівна / Veselovska N.
Веселовська Наталія Ростиславівна / Veselovska N.
Вінницький національний аграрний університет, професор д.т.н.
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials
RD Iskovych-Lototsky, OV Zelinska, YV Ivanchuk, NR Veselovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/1 (85): 9-17., 2017
282017
Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві: Монографія
ММ Вірник, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 198, 0, 2007
132007
Технологія моделювання динамічних процесів та систем. Монографія
ВБ Струтинський, НР Веселовська
Вінниця: О. Власюк, 2007
92007
Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles
RD Iskovych-Lototsky, YV Ivanchuk, NR Veselovska, W Surtel, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
82018
Структурна модель технологічного процесу як динамічної системи
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Луганськ: Видавництво ВНУ ім. В. Даля, 158-164, 2007
82007
Розрахунок температурних полів в робочих зонах піролізної установки
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Наукові нотатки, 113-119, 2013
72013
Системний підхід до інформатизації освітнього процесу у Вінницькому державному аграрному університеті
НР Веселовська
Збірник науковометодичних праць «Наука і методика».–Київ, 38-44, 2008
52008
Автоматизація проектування технологічних процесів та систем
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Вібрації в технійі та технологіях, 52, 2008
52008
Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом
РД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, НР Веселовська
Вібрації в техніці та технологіях, 75-79, 2015
42015
Задачі математичного моделювання для оптимізації технологічних систем
Н Веселовська, В Лисогор, ОВ Зелінська
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 143-152, 2006
42006
Моделі ідентифікації та управління якістю продукції технологічних періодичних процесів у нормальних і екстремальних станах функціонування
ВМ Лисогор, НР Веселовська
Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.–Випуск 2, 37, 2006
42006
Математична модель критеріїв мікроеко-номічного аналізу системи комп’ютерного контролю й управління підприємством (фірмою)
ВМ Лисогор, НР Веселовська
Наукові нотатки, ЛДТУ, Вип 15, 168-179, 2004
42004
Моделі мікроекономічного аналізу автоматизованої системи комп’ютерного контролю й управління підприємством
ВМ Лисогор, НР Веселовська
Наукові нотатки, ЛДТУ, Вип 15, 180-185, 2004
42004
Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
Вібрації в техніці та технологіях, 51-58, 2017
32017
Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів
ВА Матвійчук, ОМ Дмитришен, ОО Рубаненко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
32015
Сучасний стан впровадження безвідходних та маловідходних технологій з використанням вібрацій
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2014 …, 2014
32014
Гібридне моделювання вузлів установки для розпилення порошків металів
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко, ...
Наукові нотатки, 40-44, 2013
32013
Загальні принципи підвищення надійності та ефективності діагностування обладнання з гідроімпульсним приводом
НР Веселовська, ОВ Зелінська
Промислова гідравліка і пневматика, 103-107, 2012
32012
Перспективи розвитку гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем “Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”), Луцьк: Луцький державний …
НР Веселовська, ВБ Струтинський, ОВ Зелінська
“Науковi нотатки”: Мiжвузiвський збiрник (за напрямом “Iнженерна механiка …, 2009
32009
Управління ефективністю та надійністю технологічних процесів в гнучких інтегрованих виробничих системах
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ОВ Зелінська
НТУУ «КПІ», 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20