Подписаться
Анна Володимирівна Троцко
Анна Володимирівна Троцко
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник
ВІ Лозова, ГВ Троцко
Харків:«ОВС 400, 2002
11242002
Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах
ГВ Троцко
Дис. доктора пед. наук, Київ, 173, 1997
2301997
Професійно-педагогічна підготовка студентів до виховної роботи в школі
ГВ Троцко
Харків: ХДПУ, 1995
511995
Познавательная активность как педагогическая проблема
ВИ Лозовая, АВ Троцко
Советская педагогика, 25-31, 1989
491989
Студентське самоврядування як засіб розвитку особистості
ГВ Троцко
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 296-307, 2007
362007
Теоретичні питання формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя
ГВ Троцко
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 200-209, 1992
321992
Педагогіка
ВІ Лозова, ПГ Москаленко, ГВ Троцко
Розділ “Дидактика”: Навч.-метод. посібник для викладачів, аспірантів …, 1993
241993
Українські дитячі та молодіжні громадські організації
ГВ Троцко, ІМ Трубавіна, ТМ Хлебникова
Троцко ГВ, Трубавіна ІМ, Хлєбнікова ГМ–Харків, 1996
231996
Соціологія глобалізації
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
202008
Теория и методика делового общения
АВ Троцко, ИН Трубавина
Х.: ХГПУ им. ГС Сковороды, 1999
171999
Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі:[метод. реком.]: в 3-х частинах
ГВ Троцко, АО Денисенко
Х.: Харків. нац. пед. ун-т ім. ГС Сковороди.–2007.–Ч 1, 132, 2007
152007
Теоретические основы воспитания и обучения
ВИ Лозовая, ГВ Троцко
ГВ Троцко-Харьков «ОВС, 91, 2002
122002
Теоретичнi та методичнi основи пiдготовки студентiв до виховної дiяльностi у вищих педагогiчних навчальних закладах
ГВ Троцко
121997
Педагогіка (розділ «Дидактика»): навч.-метод. посіб. для викладачів, аспірантів, студентів пед. ін-тів, учителів шкіл
ВІ Лозова
К.: ІСДОУ, 1993
111993
Теоретические и методические основы подготовки студентов к воспитательной деятельности в высших педагогических учебных заведениях
АВ Троцко
Автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 04, 1997
101997
Непрерывная педагогическая практика в университете
ЛС Нечепоренко, АВ Троцко
Советская педагогика, 73-78, 1986
101986
Основные вопросы дидактики: Учебное пособие для студентов заочных факультетов педагогических институтов
ВИ Лозовая, ВИ Евдокимов, АВ Троцко
Х.: ХГПИ, 1992
91992
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладів
ГВ Троцко, МВ Донченко
ГС Сковороди.− Х, 2005
82005
Шляхи поліпшення підготовки студентів педагогічних вузів до виховної роботи в школі
ГВ Троцко
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць, 21-26, 1998
71998
Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов
ВИ Лозовая, ЕН Камышанченко, ПГ Москаленко, АВ Троцко
Белгород: Изд-во Белгородского госуниверситета, 1997
71997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20