Подписаться
Людмила Іванівна Поліщук (Людмила Ивановна Полищук, Liudmyla Polishchuk)
Людмила Іванівна Поліщук (Людмила Ивановна Полищук, Liudmyla Polishchuk)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), кафедра КбПЗ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Алгоритми та структури даних: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання
ЄВ Мелешко, МС Якименко, ЛІ Поліщук
Кропивницький: Видавець–Лисенко ВФ, 2019
162019
Modeling strategies for information influence dissemination in social networks
AM Al-Oraiqat, OS Ulichev, YV Meleshko, HS AlRawashdeh, OА Smirnov, ...
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2021
152021
Исследование процесса разработки программного обеспечения инфотелекоммуникационных систем
ИА Лысенко, АА Смирнов, ЛИ Полищук
Системи озброєння і військова техніка., 103 - 106, 2014
122014
Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах
ОА Смірнов, ОК Конопліцька-Слободенюк, СА Смірнов, ...
Лисенко ВФ, 2020
92020
Research of cloudy technologies as а services
T Smirnova, L Polishchuk, O Smirnov, K Buravchenko, A Makevnin
Cybersecurity: Education, Science, Technique 3 (7), 43-62, 2020
82020
та інші Дослідження Хмарних технологій як сервісів Кібербезпека: освіта
Т Смірнова, Л Поліщук, О Смірнов
наука, техніка 3 (7), 43-62, 2020
52020
Doslidzhennia khmarnykh tekhnolohii yak servisiv. Kiberbezpeka: osvita
TV Smirnova, LI Polishchuk, OA Smirnov, KO Buravchenko, AO Makevnin
nauka, tekhnika 3 (7), 43-62, 2020
52020
Method for Determining Treated Metal Surface Quality Using Computer Vision Technology
AM Al-Oraiqat, T Smirnova, O Drieiev, O Smirnov, L Polishchuk, S Khan, ...
Sensors 22 (16), 6223, 2022
42022
Метод формування антивірусного захисту даних з використанням безпечної маршрутизації метаданих
СА Смірнов, ЛІ Поліщук, ТВ Смірнова, ОК Конопліцька-Слободенюк, ...
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 3 (3), 63 - 87, 2019
4*2019
Дослідження хмарних технологій як сервісів для системи інженерних розрахунків
ТВ Смірнова, ЛІ Поліщук
Кібербезпека та інформаційні технології : монографія, 106-121, 2020
32020
Дослідження хмарних технологій як сервісів
T Smirnova, L Polishchuk, O Smirnov, K Buravchenko, A Makevnin
Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка» 3 …, 2020
32020
Дослідження хмарних технологій як сервісів
ТВ Смірнова, ЛІ Поліщук, ОА Смірнов, КО Буравченко, АО Макевнін
Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2020
32020
Дослідження засобів боротьби з ком'ютерними вірусами для захисту інформаційно-комунікаційних систем
ЛІ Поліщук
Збірник тез доповідей науково - практичної конференції "Інформаційні …, 2014
22014
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЕОМ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ПРИ ПЕРЕХВАТІ ІР-ФУНКЦІЙ
ДГ Бурейко, РМ Минайленко, ОК Конопліцька-Слободенюк, ЛІ Поліщук
Тези доповідей, 77, 2023
12023
Аналітичний огляд перспективи застосування штучного інтелекту в медицині
МО Бубела, ВО Шевчук, ЛІ Поліщук
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна …, 2021
12021
Проектування комп'ютерних систем та мереж
ОА Смірнов, ОК Конопліцька-Слободенюк, СА Смірнов, ...
Кропивницький: вид. Лисенко В.Ф., 2019
12019
GERT-моделі технології хмарного антивірусного захисту
ОА Смірнов, СА Смірнов, ЛІ Поліщук, ОК Конопліцька-Слободенюк, ...
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 2 (2), 6 - 30, 2018
12018
Бази даних
ВВ Босько, ЛВ Константинова, ЛІ Поліщук, ...
ЦНТУ, 2024
2024
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
РМ Минайленко, ЛІ Поліщук, ОК Конопліцька-Слободенюк
Тези доповідей, 96, 2023
2023
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ СЕРІЇ RASPBERRY PI ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ІОТ-ПРИСТРОЇВ
ПІ Толкачьов, РМ Минайленко, ОК Конопліцька-Слободенюк, ...
Тези доповідей, 21, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20