Світлана Пилипенко
Світлана Пилипенко
Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Сімейне право України: підручник
ВП Мироненко, СА Пилипенко
К.: Правова єдність, 197-198, 2008
212008
Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник
ОВ Ієвіня, ВП Мироненко, НВ Павловська, СА Пилипенко
К.: КНТ, 2007
162007
Правове забезпечення обов’язкового особистого страхування працівників органів внутрішніх справ
СА Пилипенко
СА Пилипенко, 2002
82002
Сімейне право України: підручник/за заг. ред
ВП Мироненко, СА Пилипенко
ВП Мироненко–К.:«Правова єдність», Всеукраїнська асоціація видавців, 2008
52008
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник/Бичкова СС.–2-ге вид., змінене та доп.
ОГБ СС Бичкова, ІА Бірюков, ВІ Бобрик
К.: КНТ, 498 с., 2008
52008
Цивільне право України
СС Бичкова
Договірні та недоговірні зобов'язання: навчальний посібник/ С.С. Бичкова, І …, 2006
42006
Страхові небезпеки в договорі страхування
СА Пилипенко
Підприємництво, господарство і право, 46 - 48, 2001
32001
Поняття та особливості договору добровільного медичного страхування
СА Пилипенко
Підприємництво, господарство і право, 24 - 28, 2016
22016
Цивільне право України. Тестові завдання: Навчальний посібник
СА Пилипенко, НВ Терещенко
2*2007
Правове регулювання відшкодування шкоди потерпілим від кримінальних правопорушень у деяких європейських країнах
ВП Мироненко, СА Пилипенко
Право і суспільство, С. 31-37, 2019
2019
Особливості тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.
СА Пилипенко
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică., С. 88-92, 2019
2019
Legal description of the factoring contract in Romania
S Pylypenko, Y Udovenko, V Cherneha
Baltic Journal of Economic Studies 5 (4), С. 251-255, 2018
2018
Загальна характеристика міжнародної охорони авторських прав
СА Пилипенко
Юридична Україна 3, С. 4-11, 2018
2018
Працівники із сімейними обов’язками у трудовому законодавстві України
СА Пилипенко
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали …, 2018
2018
Правові аспекти застосування презумпції моральної шкоди у деліктах, пов’язаних зі смертю потерпілого за цивільним законодавством України.
СА Пилипенко, ВП Мироненко
Visegrad Journal on human rights. 2018., P. 115-120., 2018
2018
Проблемні питання законодавчого врегулювання діяльності викривачів у кримінальному провадженні
СА Пилипенко, БВ Черняховський
Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції: матеріали …, 2018
2018
Земельне право України. За заг. ред. Мироненко, Валентини Петрівни
ВП Мироненко, СА Пилипенко
Алерта, 2018
2018
Міжнародне приватне право
СС Бичкова, ЮФ Іванов, та інші
Алерта, 2018
2018
Екологічне право : [навч. посіб.] За ред. Т. П. Устименко. К.
ТП Устименко, СА Пилипенко, та інші
Алерта, 2016
2016
Особливості спадкування речей, обмежених у цивільному обороті
СА Пилипенко
Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст]: матеріали VIII Всеукр …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20