Світлана Пилипенко
Світлана Пилипенко
Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Сімейне право України: підручник
ВП Мироненко, СА Пилипенко
К.: Правова єдність, 197-198, 2008
192008
Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник
ОВ Ієвіня, ВП Мироненко, НВ Павловська, СА Пилипенко
К.: КНТ, 2007
162007
Правове забезпечення обов’язкового особистого страхування працівників органів внутрішніх справ
СА Пилипенко
СА Пилипенко, 2002
82002
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник/Бичкова СС.–2-ге вид., змінене та доп.
ОГБ СС Бичкова, ІА Бірюков, ВІ Бобрик
К.: КНТ, 498 с., 2008
42008
Цивільне право України
СС Бичкова
Договірні та недоговірні зобов'язання: навчальний посібник/ С.С. Бичкова, І …, 2006
42006
Страхові небезпеки в договорі страхування
СА Пилипенко
Підприємництво, господарство і право, 46 - 48, 2001
32001
Поняття та особливості договору добровільного медичного страхування
СА Пилипенко
Підприємництво, господарство і право, 24 - 28, 2016
22016
Legal description of the factoring contract in Romania.
S Pylypenko, Y Udovenko, V Cherneha
Baltic Journal of Economic Studies., Р. 251-255;, 2018
2018
Загальна характеристика міжнародної охорони авторських прав
СА Пилипенко
Юридична Україна 3, С. 4-11, 2018
2018
Працівники із сімейними обов’язками у трудовому законодавстві України
СА Пилипенко
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали …, 2018
2018
Правові аспекти застосування презумпції моральної шкоди у деліктах, пов’язаних зі смертю потерпілого за цивільним законодавством України.
СА Пилипенко, ВП Мироненко
Visegrad Journal on human rights. 2018., P. 115-120., 2018
2018
Проблемні питання законодавчого врегулювання діяльності викривачів у кримінальному провадженні
СА Пилипенко, БВ Черняховський
Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції: матеріали …, 2018
2018
Земельне право України
ВП За загальною редакцією Мироненко
Алерта, 2018
2018
Договір міжнародного страхування
СС Бичкова, ЮФ Іванов, та інші
Міжнародне приватне право: Навчальний посібник, 168–176, 2018
2018
Екологічне право : [навч. посіб.] / – К.
ЗТП Устименко.
Алерта, 2016
2016
Особливості спадкування речей, обмежених у цивільному обороті
СА Пилипенко
Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст]: матеріали VIII Всеукр …, 2016
2016
Договір довічного утримання: історія становлення та розвитку
С Пилипенко
Електронні матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції «Стан …, 2015
2015
Договірні зобов’язання в цивільному праві України, Англії та США (порівняльно-правовий аспект)
СА Пилипенко
Прикарпатський юридичний вісник, 46 - 52, 2015
2015
Договір страхування (цивільно-правова характеристика)
СА Пилипенко
Прикарпатський юридичний вісник, 24 - 28, 2015
2015
Транспортне право України: Навчальний посібник
ЮО Заіка, НВ Демиденко, та інші
КНТ, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20