Голуб Дмитро Вадимович
Title
Cited by
Cited by
Year
Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system
V Aulin, O Lyashuk, O Pavlenko, D Velykodnyi, A Hrynkiv, S Lysenko, ...
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21 (2), 3-12, 2019
232019
Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків, СВ Лисенко
ТОВ" КОД", 2017
212017
Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ДВ Голуб, АВ Гриньків, ОД Мартиненко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
172015
Трибофізичні основи підвищення надійності мобільної сільськогосподарської та автотранспортної технологіями триботехнічного відновлення
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик, АВ Гриньків, ДВ Голуб
СПД ФО Лисенко ВФ, 2016
122016
Прогнозування залишкового ресурсу агрегатів та систем транспортних засобів сільськогосподарського виробництва за їх технічним станом
ВВ Аулін, ВМ Каліч, АВ Гриньків, ДВ Голуб
КНТУ, 2015
112015
Якість перевезень пасажирів як невід’ємна частина транспортного процесу
ВВ Аулін, ДВ Голуб
КрНУ, 2008
82008
Аналіз системи перевезення пасажирів у містах, основні тенденденції її розвитку і шляхи удосконалення
ВВ Аулін, ДВ Голуб
Вісник національного транспортного університету: В, 279-284, 2007
72007
Методологія підходів до дослідження шляхів і сукупності факторів забезпечення належного рівня ефективності і надійності транспортних систем
ВВ Аулін, ВВ Біліченко, ДВ Голуб, ДО Великодний
Вісник машинобудування та транспорту.№ 2: 4-14., 2017
62017
Ступінь забезпечення надійності та якості пасажирських і вантажних автомобільних перевезень в україні національними та міжнародними стандартами
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків
НАУ, 2016
62016
Стан структури та основні напрямки розвитку пасажирського транспорту загального користування в м. Кіровограді
ВВ Аулін, ДВ Голуб
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 0
6
Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень
ВВ Аулін, ДВ Голуб, ВВ Біліченко, АС Замуренко, ВВ Аулин, ...
ВНТУ, 2020
42020
Розв’язання проблеми надійності технологічних процесів вантажних перевезень підприємствами агропромислового виробництва
ВВ Аулін, ДВ Голуб, ДО Великодній, ВО Дьяченко
Центральноукраїнський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 36-45, 2019
42019
Методологічне обгрунтування дослідження та розв’язання проблеми надійності функціонування транспортних систем
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків, СВ Лисенко
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 29-36, 2017
42017
Нормативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні
ВВ Аулін, ДВ Голуб
ЖДТУ, 2016
42016
Нормативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні
ВВ Аулін, ДВ Голуб
ЖДТУ, 2016
42016
Якiсть перевезень пасажирiв як невiд’ємна частина транспортного процесу
ВВ Аулiн, ДВ Голуб
Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету iм. Михайла …, 2008
42008
Визначення раціональної кількості засобів міського пасажирського транспорту з урахуванням попиту пасажирів
ВВ Аулін
Технічна інженерія 2 (3 (46)), 2008
42008
D. Golub State structures and the main lines of passenger public transport in Kirovograd V. Aulin, D. Dove
V Aulin
Proceedings of Kirovograd National Technical University 18, 288-292, 0
4
D. Golub Analysis of passenger transportation in urban areas, the main trends of development and ways to improve. V. Aulin, D. Golub
V Aulin
Bulletin of National Transport University: In 2, 279-284, 0
4
Критерії реалізації процесів забезпечення та підвищення надійності і ефективності функціонування транспортних систем
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків
Наукові нотатки, 12-16, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20