Подписаться
Голуб Дмитро Вадимович, Dmytro Holub, Голуб Дмитрий Вадимович
Голуб Дмитро Вадимович, Dmytro Holub, Голуб Дмитрий Вадимович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system
V Aulin, O Lyashuk, O Pavlenko, D Velykodnyi, A Hrynkiv, S Lysenko, ...
712019
Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків, СВ Лисенко
ТОВ" КОД", 2017
622017
Increasing the functioning efficiency of the working warehouse of the “UVK Ukraine” company transport and logistics center
V Aulin, A Hrynkiv, O Lyashuk, Y Vovk, S Lysenko, D Holub, T Zamota, ...
University of Zilina, 2020
352020
Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ДВ Голуб, АВ Гриньків, ОД Мартиненко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
292015
Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень
ВВ Аулін, ДВ Голуб, ВВ Біліченко, АС Замуренко, ВВ Аулин, ...
Вісник машинобудування та транспорту.№ 1: 4-10., 2020
282020
Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КgМf-1
V Aulin, S Lysenko, O Lyashuk, A Hrinkiv, D Velykodnyi, Y Vovk, D Holub, ...
University of Kragujevac, 2019
242019
Трибофізичні основи підвищення надійності мобільної сільськогосподарської та автотранспортної технологіями триботехнічного відновлення
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик, АВ Гриньків, ДВ Голуб
СПД ФО Лисенко ВФ, 2016
242016
Теоретичні і методологічні основи логістики транспортних і виробничих систем
ВВ Аулін, АВ Гриньків, СВ Лисенко, АО Головатий, ДВ Голуб
СПД ФО Лисенко ВФ, 2021
202021
Методологія підходів до дослідження шляхів і сукупності факторів забезпечення належного рівня ефективності і надійності транспортних систем
ВВ Аулін, ВВ Біліченко, ДВ Голуб, ДО Великодний
Вісник машинобудування та транспорту.№ 2: 4-14., 2017
192017
Прогнозування залишкового ресурсу агрегатів та систем транспортних засобів сільськогосподарського виробництва за їх технічним станом
ВВ Аулін, ВМ Каліч, АВ Гриньків, ДВ Голуб
КНТУ, 2015
152015
Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем
ВВ Аулін, АВ Гриньків, АО Головатий, СВ Лисенко, ДВ Голуб, ОВ Кузик, ...
Лисенко ВФ, 2020
142020
Розв’язання проблеми надійності технологічних процесів вантажних перевезень підприємствами агропромислового виробництва
ВВ Аулін, ДВ Голуб, ДО Великодній, ВО Дьяченко
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки, 36-45, 2019
142019
Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем
VV Aulin, DV Holub
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 21-21, 2018
142018
Методологічне обґрунтування дослідження та розв'язання проблеми надійності функціонування транспортних систем
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків, СВ Лисенко
ХНТУСГ, 2017
142017
Metodologichni i teoretichni osnovi zabezpechennya ta pidvishennya nadijnosti funkcionuvannya avtomobilnih transportnih sistem [Methodological and theoretical bases of …
VV Aulin, DV Golub, AV Grinkiv, SV Lisenko
Kropivnickij: Vidavnictvo TOV" KOD"[in Ukrainian], 2017
132017
Якість перевезень пасажирів як невід’ємна частина транспортного процесу
ВВ Аулін, ДВ Голуб
КрНУ, 2008
132008
Metodolohichni i teoretychni osnovy zabezpechennya ta pidvyshchennya nadiynosti funktsionuvannya avtomobilnykh transportnykh system, monohrafiya
VV Aulin, DV Holub, AV Hrynkiv, SV Lysenko
Vydavnytstvo TOV «KOD», Kropyvnytskyy 370, 2017
112017
Аналіз системи перевезення пасажирів у містах, основні тенденції її розвитку і шляхи удосконалення
ВВ Аулін, ДВ Голуб
Вісник національного транспортного університету: В, 279-284, 2007
112007
Стан структури та основні напрямки розвитку пасажирського транспорту загального користування в м. Кіровограді
ВВ Аулін, ДВ Голуб
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 0
11
Realizatsiia fizyko-informatsiinoho pidkhodu doslidzhennia problemy pidvyshchennia nadiinosti ta efektyvnosti funktsionuvannia transportnykh system [Implementation of the …
VV Aulin, DV Holub
Vestnik HNADU-Bulletin of KhNADU, 21-28, 2018
102018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20