Євген Антонович
Євген Антонович
НАКККіМ
Verified email at dakkkim.edu.ua
TitleCited byYear
Декоративно-прикладне мистецтво
ЄА Антонович, РВ Захарчук-Чугай, МЄ Станкевич
Світ, 1992
2241992
Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник
ЄА Антонович, ЯВ Василишин, ВА Шпільчак
Львів: Світ 240, 31.10, 2001
312001
Моя сповідь
ВБ Антонович
Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ, 523, 1995
241995
Українське народне декоративне мистецтво: навч. посіб.
РВ Захарчук-Чугай, ЄА Антонович
К.: Знання, 2012
152012
Художні техніки в школі
ЄА Антонович, ВІ Проців, СП Свид
К., ВІПОЛ, 1997
151997
Українське мистецтвознавство кінця ХІХ-початку ХХ століття: національне образотворче мистецтво в працях учених київськой школи: монографія
ЄА Антонович, І Удріс
Альтерпрес, 2007
112007
Естетичне виховання підлітків засобами народного образотворчого мистецтва
ЄА Антонович
ЄА Антонович–Івано-Франківськ, 1997.–24 с, 1997
111997
Креслення
ЄА Антонович, ЯВ Василишин, ВА Шпильчак
підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти/Антонович Євген …, 2006
92006
Теорія і методика дизайну в контексті розвитку концепції сучасного національного дизайну
ЄА Антонович
Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць, 3-8, 2005
72005
Теоретико–методологічні засади дизайну
ЄА Антонович
Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: Наук.–мист. студії/Київський …, 0
7
Синтез дизайну і технологій у системі національної неперервної дизайн-освіти/Теорія і методика виховання: Науково-педагогічний вісник/за ред. ВГ Бутенка
ЄА Антонович, ВВ Вдовченко
Херсон: Грінь ДС–2012.–Вип 2, 4-10, 2012
62012
Декоративно–прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстернях
ЄА Антонович
Антонович ЄА–К.: РНМК, 1993
61993
Етноестетичний розвиток учнів різних вікових груп у процесі освоєння народного мистецтва/Антонович ЄА
ЄА Антонович
Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: зб. наук …, 2000
52000
Малюнок і живопис: Методичні рекомендації
ЄА Антонович, ВА Шпільчак
ЄА Антонович, ВА Шпільчак.–К., Вища школа, 1990
51990
Сучасна модель довузівської підготовки з «Основ дизайну» на засадах етнодизайну для дизайнерських факультетів мистецьких вишів
ЄА Антонович, В Вдовченко
Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: зб. наук …, 2015
42015
Педагогічне керівництво образотворчою діяльністю школярів
ЄА Антонович
Івано-Франківськ: Прикарпатський університет, 1995
41995
Дизайн реклами: методологічні підходи
ЄА Антонович, СВ Прищенко
Духовність особистості, 36-43, 2012
22012
Інтеграція дизайну і реклами як концепція розвитку сучасної дизайн-освіти
Є Антонович, С Прищенко
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник …, 2012
22012
Концептуальні засади фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій Художньо-проектна творчість, Декоративно-прикладне мистецтво, Основи дизайну профільного …
В Вдовченко, Є Антонович
Педагогічний дискурс, 20-33, 2015
12015
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО–УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
М Каган, Л Коваль, В Луговий, Н Ничкало, Г Падалка, Є Антонович, ...
VIRTUS, 101, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20