Подписаться
Николай Анатольевич Чеканов, Микола Анатолійович Чеканов, M. Chekanov
Николай Анатольевич Чеканов, Микола Анатолійович Чеканов, M. Chekanov
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Отримання водно-жирових емульсій за допомогою ультразвуку
ГВ Дейниченко, ГМ Постнов, МА Чеканов, ВМ Червоний, ...
Х.: Факт, 2013
82013
Researches of system water of food raw materials by thermodynamic and molecular-kinetic methods
MI Pogozhykh, AO Pak, MA Chekanov, YO Ishtvan, IM Pavliuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (11), 71, 2014
72014
ДОСЛіДЖЕННЯ СИСТЕМНОї ВОДИ ХАРЧОВОї СИРОВИНИ ТЕРМОДИНАМіЧНИМИ ТА МОЛЕКУЛЯРНОКіНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
МІ Погожих, АО Пак, МА Чеканов, ЄО Іштван, ІМ Павлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 2014
32014
ДОСЛіДЖЕННЯ СИСТЕМНОї ВОДИ ХАРЧОВОї СИРОВИНИ ТЕРМОДИНАМіЧНИМИ ТА МОЛЕКУЛЯРНОКіНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
МІ Погожих, АО Пак, МА Чеканов, ЄО Іштван, ІМ Павлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 2014
32014
Удосконалення процесу тендеризації м’яса за допомогою ультразвукових коливань та його апаратурне оформлення
МА Чеканов
Харків: ХДУХТ, 2011
32011
Математична модель кінетики температури сировини під час ЗТП-сушіння
МІ Погожих, АО Пак, МА Чеканов, МВ Жеребкін
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Эффективность влияния ультразвуковых колебаний на процесс внешнего и внутреннего массопереноса при посоле рыбы
ОВ Яковлев
Сборник тезисов докладов участников пула научно-практических конференций, 13-16, 2020
22020
Шляхи удосконалення способів соління рибної сировини океанічного походження
ГМ Постнов, МА Чеканов, ВМ Червоний, ОВ Яковлєв
Керченский государственный морской технологический университет, 2013
22013
Безвідходна переробка м'яса з високим вмістом сполучної тканини з використанням ультразвуку. Монографія
ГВ Дейниченко, ГМ Постнов, МА Чеканов, ВМ Червоний, ...
Харків: Факт, 2012
22012
Исследование влияния ферментных препаратов на процессы созревания зернового теста и качество хлеба
S Oliinyk, O Samokhvalova, A Zaparenko, E Shidakova-Kamenyuka, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (11 (81)), 46-53, 2016
12016
Bизначення енергії ультразвукових коливань, що розсіялась під час ультразвукової обробки м’ясної сировини
ГМ Постнов, АО Пак, МА Чеканов
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2009
12009
Design of the conceptual implementation of an apparatus with the induced heat and mass transfer for vaporization and rectification
M Pogozhikh, AO Pak, AV Pak, A Goralchuk, S Sabadash, M Chekanov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 16-21, 2019
2019
The prospects of trans fats replacement in food products
A Goralchuk, S Andreeva, A Dikhtiar, O Riabets, M Chekanov
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Design of the conceptual implementation of an apparatus with the induced heat and mass transfer for vaporization and rectification
МІ Погожих, АО Пак, АВ Пак, АБ Горальчук, СМ Сабадаш, МА Чеканов
2019
Електрообладнання енергетичних установок. Навчальний посібник
МІ Погожих, АО Пак, ОГ Дьяков, МА Чеканов
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Електрообладнання енергетичних установок. Методичні вказівки для самостійної роботи за спеціальністю 6.050604 «Енергомашинобудування» денної форми навчання ступеня освіти …
ОГ Дьяков, МА Чеканов
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Influence of the air flow velocity relatively thermostat obturator on the effectiveness of induced heat and mass transfer
M Pogozhikh, A Pak, M Chekanov
Технологический аудит и резервы производства 5 (1 (37)), 35-41, 2017
2017
Фізико-математичне оцінювання енергоефективності процесів на прикладі кондуктивного та конвективного нагрівання
АО Пак, МІ Погожих, МА Чеканов
2017
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник
ОГ Д'яков, МІ Погожих, МА Чеканов
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
Експериментальна оцінка техніко-експлуатаційних параметрів ультразвукового пристрою для отримання водно-жирових емульсій
ГВ Дейниченко, ГМ Постнов, ВМ Червоний, МА Чеканов
Вібрації в техніці та технологіях, 109-115, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20