Підписатись
Anatoliy Demchenko
Anatoliy Demchenko
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Synthesis of 2-(4-aryl (adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity
HO Yeromina, IV Drapak, LO Perekhoda, VD Yaremenko, ...
Der Pharma Chemica, 2016, 8 (3): 64-70, 2016
192016
Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України
ОО Лапко, АМ Демченко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 65-72, 2014
102014
Синтез, противокоррозионная и биоцидная активность производных триазолоазепина
АМ Демченко, КГ Назаренко, АП Макей, ІМ Курмакова, ОП Третяк
Журнал прикладной химии, 2004
82004
Новые производные имидазо (1, 2-а) азепиния-эффективные ингибиторы кислотной коррозии
ІМ Курмакова, СВ Грузнова, АМ Демченко, КГ Назаренко, ОП Третяк
Защита металлов, 1994
61994
Сучасний стан банківського ритейлу в Україні
А Демченко
Фінансовий простір, 48-52, 2014
52014
Directed synthesis of potential antitumor substances among derivatives of 3-mercapto-4-(1H-pyrrol-1-yl)-5-cyclohexyl-1, 2, 4-triazole (4H)
NB Saidov, VA Georgiyants, AM Demchenko
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 12 (1 (45)), 43-46, 2014
52014
Ингибирующее действие бромидов 1, 2-диарил-5, 6-дигидроимидазо [2, 1-в] тиазолия на кислотную коррозию стали
ОИ Сизая, ЛД Косухина, ВА Чумаков, АМ Демченко
Журн. прикл. химии 69 (9), 1501-1504, 1996
51996
Защитные свойства некоторых конденсированных имидазолсодержащих соединений в кислых средах
СВ Грузнова, ІМ Курмакова, АМ Демченко, КГ Назаренко, ...
Защита металлов, 1992
51992
Антибактериальная и фитотоксическая активность производных антипирина с имидазоазепиновым фрагментом
НВ Ткачук, ВА Янченко, АМ Демченко
Минск: БГУ, 2015
42015
The Synthesis of Potential Anti-Inflammatory Substances among 4-Amino-5-(Pyridin-4-yl)-1, 2, 4-Triazole (4н)-3-yl-Thioacetamides and their Chemical Modification
A Syrovaya, N Chalenko, A Demchenko
32016
Економічна сутність рітейлу в банківському секторі України та можливості його вдосконалення
АМ Демченко
Регіональна економіка, 101-108, 2015
32015
Комп'ютерне моделювання біохімічних параметрів та синтез нових похідних на основі 6-хлор-N2, N4-діетил-1, 3, 5-триазин-2, 4-діаміну
ОВ Москаленко, СА Циганков, ОМ Близнюк, АМ Демченко
Сучасні аспекти створення лікарських засобів: тези допов. Міжнар. наук …, 2021
22021
Synthesis and antiviral properties derivatives of 1-(para-tolyl)-4-aryl-5, 6, 7, 8-tetrahydro-2, 2a, 8a-triazacyclopenta [cd] azulene-3-carbothioic acid arylamides
SA Demchenko, YA Fedchenkova, VV Sukhoveev, AM Demchenko
Farmatsevtychnyi zhurnal, 33-42, 2019
22019
Synthesis of potential antiexudative preparations for 2-((4-amino-5-(furan-2-il)-1, 2, 4-triazole-(4H)-3-yl)-sulfanyl)-N-acetamide series
N Chalenko, A Demchenko, G Syrova
ScienceRise. Pharmaceutical Science, 22-29, 2019
22019
Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] піримидин-7-олу
ОГ Огородник, ВО Янченко, ЛС Бобкова, НМ Серединська, ...
Фармацевтичний журнал, 2017
22017
Синтез, физико-химические и фармакологические свойства 2-(5-r-4-(1-арилметилиденамино) 4Н-1, 2, 4-триазол-3-ил) тиоуксусных кислот
НБ Саидов, АМ Демченко, ВА Янченко, ОЕ Ядловский, ВА Георгиянц
Актуальные проблемы медицины 18 (10 (129)), 29-33, 2012
22012
Показники росту Lepidium sativum L. за присутності 1-арилтетразолвм істних похідних 1-тетралін-6-іл-етанону
ГВ Цехмістер, ЛА Пінчук, НВ Ткачук, ВО Янченко, АМ Демченко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
22012
Визначення оптимальних конструктивних параметрів апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів з особливими властивостями
АЄ Артюхов, АМ Демченко
Сумський державний університет, 2012
22012
Синтез та властивості похідних (1, 3, 4) тіадіазоло (2, 3-c)(1, 2, 4) триазину
АМ Демченко, ПМ Ковбаса, ВВ Суховєєв, ТА Бухтіарова, ...
Фармацевтичний журнал, 33-37, 2011
22011
СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 2-(NR-ТИОУРЕИДО)-3-ЭТОКСИКАРБОНИЛТИОФЕНОВ
ЛЮ Чумакова, АМ Демченко, АН Красовский, ТВ Долишняк, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1152-1163, 2003
22003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20