Підписатись
Суховєєв Володимир Володимирович
Суховєєв Володимир Володимирович
завідувач кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Підтверджена електронна адреса в ndu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эффективность применения регуляторов роста при выращивании сои
ВВС В.Н.Гавий
Telavis saxelmwifo universiteti. Samecniero Sromebis krebuli. Сборник …, 2015
19*2015
Протизношувальні властивості комплексів металiв: зв’язок будови з ефективністю
СВВ Ковтун Г.О.
Український хімічний журнал, 36-42, 2000
12*2000
Металокомплексні сполуки на основі похідних сульфолену-3: біологічна активність
ВВ Суховєєв
Інститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї НАН України, 2001
82001
Металокомплекси: фармакологічні властивості
ВВ Суховєєв, ГГ Сенченко, ГО Ковтун
К.: ІБОНХ НАН України, 1999
71999
Металокомплексні сполуки на основі похідних сульфолену-3: антиокиснювальна ефективність
ВВ Суховєєв, ГО Ковтун
Інститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї НАН України, 2001
62001
Металокомплексні сполуки–диригенти фотосинтезу
ВВ Суховєєв, ГГ Сенченко, ГО Ковтун
К.: ІБОНХ НАНУ, 1997
61997
Моделі і способи інтернет-консультування фахівців екстремальних видів діяльності
НЄ Афанасьєва
Проблеми екстремальної та кризової психології, 13-21, 2013
5*2013
Синтез похідних 2-R-(4,6-диморфолін-4-іл-1,3,5-триазин-2-іл)-N-метилгідразинкарботіоаміду та дослідження їх антиоксидантної активності
АВК Ю.В. Ренькас, В.В. Суховєєв, А.М. Демченко, О.С. Смольський
Фармацевтичний журнал., 68-75, 2010
52010
Синтез та антиоксидантні властивості похідних 3-(4-аміно(Н)-3-меркапто-5-оксо-4,5-дигідро-1,2,4-триазин-6-іл)пропанової кислоти
ВВС П.М. Ковбаса, А.М.Демченко
Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 6 – С.63–67., 63-67, 2009
32009
Вплив хелатних мікродобрив на продуктивність озимої пшениці в умовах півдня Полісся
ГВІ Суховєєв В.В., Приплавко С.О.
Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету Умань 1 …, 2007
32007
Біс(N-фенілантранілати) металів в обриві ланцюгів окиснення органіних сполук
СВВ Суховєєв О.В., Ковтун Г.О.
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2007
32007
Гербіцидна та рістрегулююча активність гетероциклічних металокомплексних сполук
ВВ Суховєєв
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997
31997
Синтез нових спіроциклічних піримідин-2, 4, 6-тріонів реакціями метатезису
НІ Кобижча, ВМ Головатюк, ВВ Суховєєв, МВ Стрілець, ВІ Кашковський
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 72-79, 2020
22020
Дослідження N, N-діаліл-(3-арилізооксазол-5-іл)-метиленсульфонілфмідів в якості присадок для підвищення несучої здатності синтетичної оливи на основі естеру пентаеритриту та …
ОВ Павлюк, ВВ Суховєєв, ВС Пилявський, ВІ Кашковський
Technology audit and production reserves 4 (3), 48, 2019
22019
Вплив металокомплексних сполук на основі мангану на процеси коренеутворення живців смородини чорної
ВМ Гавій, СО Приплавко, ВВ Суховєєв, ОВ Суховєєв
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
ВПЛИВ ПОХІДНИХ ФЕНІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ НА РІСТ ЛИСТКІВ, СУМАРНИЙ ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ А І B ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
СО Приплавко, ВМ Гавій, ОВ Суховєєв, ВВ Суховєєв
Вісник, 191, 2012
22012
Синтез та властивості похідних [1,3,4]тіадіазоло[2,3-с][1,2,4]триазину
ТАБ А.М.Демченко, П.М.Ковбаса, В.В.Суховєєв, О.Є.Ядловський
Фармацевтичний журнал, 33-37, 2011
22011
Дослідження рістрегулюючої дії металокомплексних сполук на основі уротропіну на баштанних культурах
ПСП Суховєєв В.В., Сенченко Г.Г., Приплавко С.О., Ковтун Г.О.
Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету Умань …, 2003
22003
Исследование зависимости рострегулирующей активности от структуры металлокомплексных соединений на основе гексаметилентетрамина
СГГ Суховеев В.В., Приплавко С.А.
VI Международная конференция “Регуляторы роста и развития растений в …, 2001
22001
Каталіз обриву ланцюгів окиснення диметилсульфоксиду комплексами металів на основі гексаметилентетраміну
СГГ Суховєєв В.В., Ковтун Г.О., Приплавко С.О., Пустарнакова Г.Ф.
Український хім. журнал, 97-99, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20