Кафедра теорії і методики фізичної культури
Кафедра теорії і методики фізичної культури
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні
ММ Булатова, ЮО Усачов
Теорія і методика фізичного виховання 2, 320-354, 2008
922008
Рівень соматичного здоров’я і рухової активності студентів вищих навчальних закладів
ОА Томенко, СА Лазоренко
Слобожанський науково-спортивний вісник 2, 17-20, 2010
502010
Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків
ОЯ Кібальник
Львіський держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2008
442008
Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді
ОА Томенко
ОА Томенко, 2012
372012
Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія
ОА Томенко
302012
Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків
ОЯ Кібальник
Теорія та методика фізичного виховання і спорту 4, 63-66, 2007
222007
Рівень рухової активності підлітків та шляхи його підвищення на основі використання заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування
ОА Томенко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 19-24, 2013
182013
Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури
ІВ Іваній
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 43-48, 2013
182013
Сучасні технології збереження та відновлення здоров’я молоді в діяльності фахівця з фізичної культури
ПФ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
162016
Концептуальна модель неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді
О Томенко, Т Круцевич
Спортивний вісник Придніпров'я, 2011
152011
Визначення мотивації та інтересів студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять
НВ Петренко, ТО Лоза
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теорет. журн.].–Харків: ХДАФК …, 2010
142010
Формування понятійного апарату неспеціальної фізкультурної освіти в умовах сучасності
ОА Томенко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2, 34-38, 2009
142009
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОКАТКЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ВА Федоринов, АВ Сатонин, НА Кулик
ДонНТУ, 2008
14*2008
Характеристика сутності здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної культури
ІВ Іваній
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
122013
Взаємозв’язок між рівнем соматичного здоров’я, рухової активності та окремими показниками фізичної культури особистості школярів 8-11 класів
О Томенко
Спортивний вісник Придніпров'я, 53-56, 2013
122013
Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування: навч.-метод. посібник
ОЯ Кібальник
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2006
122006
Теоретико-методичні основи організації самостійних занять фізичними вправами
ПФ Рибалко, ЮВ Козерук, СМ Лисюк, ВВ Гончар
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
112016
Фітнес-технологія як засіб підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років
ОЯ Кібальник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
112008
Заняття фізичною культурою і спортом у структурі фізичної та соціально-психологічної реабілітації неповносправніх
О Томенко
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
112003
Дослідження теоретичних основ мотивації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності студентів
ВВ Затилкін, ТО Лоза
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2003
112003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20