Кафедра господарсько-правових дисциплін
Кафедра господарсько-правових дисциплін
Донецький юридичний інститут МВС України
Підтверджена електронна адреса в dli.donetsk.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Научно-практический комментарий/Под общ. ред. АГ Бобковой
АГ Бобкова, СМ Грудницька, БВ Деревянко, АМ Захарченко, ...
Харьков: Издатель Фл-П Вапнярчук НН, 1296 с., 2008
762008
Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
БВ Деревянко
Донецький юридичний інститут МВС України, 2014
302014
Транспортне право України
МЛ Шелухін, БВ Деревянко, СМ Грудницька, ЛД Руденко, ОІ Антонюк, ...
К.: Ін Юре, 896 с., 2008
29*2008
Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
БВ Деревянко
Донецьк: ДЮІ, 2006
28*2006
Послуги у сфері освіти: правове регулювання
БВ Деревянко
Видавничий дім" Кальміус", 2013
25*2013
Фінансове планування на промислових підприємствах
ОП Гузенко
Фінанси України, 73-76, 2003
252003
Доказування в господарському судочинстві
ЛМ Ніколенко
Одеса: Фенікс, 2007
24*2007
Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності
БВ Деревянко, СМ Грудницька, МК Галянтич
К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2005
242005
Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: монографія
СІ Левицький, РМ Лепа, ЮО Коваленко, ОВ Фінагіна, КВ Харіна
Донецьк: Юго-Восток, 2007
23*2007
Правовой режим коммерческой тайны
ЛД Топалова
Топалова Людмила Дмитриевна, 2006
23*2006
Господарське право: навчальний посібник у схемах і таблицях
МЛ Шелухін, БВ Деревянко, СМ Грудницька, ЛД Топалова, ТВ Хайлова, ...
К.: ЦНЛ, 616 с., 2006
212006
Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
БВ Деревянко
Донецьк: Видавничий дім «Кальміус, 2012
20*2012
Договір оренди державного та комунального нерухомого майна
МЛ Шелухін, ОА Беляневич, ВА Малига
Донецьк.: Видво «Ноулидж, 2010
192010
Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин
ЯВ Билінін
К.–2014.–654 с, 2007
192007
Припинення суб’єктів господарювання
ОМ Зубатенко, ОМ НКО
спец. 12.00. 04./Зубатенко Олена Миколаївна.–Донецьк, 2007.–223 с, 2007
19*2007
Загрози економічної безпеки в транспортній сфері: визначення та класифікація
МЛ Шелухін
Часопис академії адвокатури України 4 (3 (12)), 2011
18*2011
Надання освітніх послуг: правовий статус суб’єктів
БВ Деревянко
Донецьк: Видавничий дім «Кальміус, 2011
182011
Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення: монографія
МЛ Шелухін
Донецьк: Вебер. Донец. від-ня 241, 2008
172008
Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва
ТВ Хайлова
Донецький юридичний інститут МВС України, 2004
17*2004
Основи економічної теорії
ВВ Кадала, ОП Гузенко, ТВ Хайлова, ВС Котковський, ВВ Кадала, ...
Донецький юридичний інститут МВС України, 2019
162019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20