Віта Семанюк (Vita Semanyuk, Vita Semaniuk), Віта Папінко
Віта Семанюк (Vita Semanyuk, Vita Semaniuk), Віта Папінко
l.е.н., доцент, кафедра економічної експетизи та аудиту бізнесу, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством
ВЗ Семанюк
Видавництво, 2011
34*2011
Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин
ВЗ Семанюк
Формування ринкових відносин в Україні, 114, 2010
182010
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
МС Пушкар, ВЗ Семанюк, НВ Гудзь
13*2010
Екологічні доходи та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку
В Папінко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України.–2011 …, 2013
122013
Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія
В Папінко
ЖДТУ, 2010
122010
Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України: автореферат дис. на здобуття канд. екон. наук: 08.00. 09
ВЗ Папінко
автореферат дис. на здобуття.. канд. екон. наук 8, 2004
122004
Інформаційні ресурси: обліково-теоретичний аспект
ВЗ Семанюк
Вісник Львівської комерційної академії/[ред. кол.: Башнянин ГІ, Апопій ВВ …, 2011
112011
Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку
В Семанюк
ТНЕУ, 2009
112009
Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації
ВЗ Семанюк
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми …, 2012
102012
Розвиток контролінгу як об’єктивна необхідність вдосконалення управління
В Папінко
Наукові записки.–2006.–Вип 15, 2006
102006
Актуальність розробки сучасної парадигми обліку
М Пушкар, В Семанюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 7-20, 2017
92017
Контролінг–концепція стратегічного управління
ОІ Павликівська, ВЗ Папінко
Вісник Житомирського державного технологічного університету/Економічні …, 2004
62004
Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст]: монографія
МС Пушкар, ЛВ Нападовська, ЯД Крупка, ВЗ Семанюк
Тернопіль: Економічна думка, 2010
5*2010
Природоохоронні витрати в системі бухгалтерського обліку
ВЗ Папінко
Наука і молодь.–К.: НАУ, 2002
52002
Формирование парадигмы учета в постиндустриальном обществе
ВЗ Семанюк
УО" Полоцкий государственный университет", 2012
42012
Інформаційні ресурси як інструмент підвищення ефективності бізнесу [Електронний ресурс]
ВЗ Семанюк
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/inek/2012_10/304 …, 2012
32012
Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні: монографія
ВЗС М.С. Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш, 2012
32012
Информационные ресурсы: учетно-теоретический аспект
ВС Семанюк
Вестник Львовской коммерческой академии, 319-322, 2011
32011
Критерії якості облікової системи підприємства
ВЗ Семанюк
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім.Михайла …, 2011
3*2011
Інформаційне забезпечення управлінського обліку та аналізу витрат екологічної діяльності [Електронний ресурс]
СВЗ
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ …, 2009
3*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20