Віта Семанюк (Vita Semanyuk, Vita Semaniuk), Віта Папінко
Віта Семанюк (Vita Semanyuk, Vita Semaniuk), Віта Папінко
д.е.н., доцент, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розробка систем обліку: Навчальний посібник
МС Пушкар, ВЗ Семанюк
ТНЕУ, 2009
1262009
Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин
ВЗ Семанюк
Формування ринкових відносин в Україні, 114, 2010
23*2010
Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації
ВЗ Семанюк
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми …, 2012
19*2012
Розвиток контролінгу як об’єктивна необхідність вдосконалення управління
В Папінко
Наукові записки.–2006.–Вип 15, 2006
18*2006
Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України: автореферат дис. на здобуття канд. екон. наук: 08.00. 09
ВЗ Папінко
автореферат дис. на здобуття.. канд. екон. наук 8, 2004
182004
Актуальність розробки сучасної парадигми обліку
М Пушкар, В Семанюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 7-20, 2017
172017
Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку
В Семанюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 112-116, 2009
162009
Інформаційні ресурси як інструмент підвищення ефективності бізнесу [Електронний ресурс]
ВЗ Семанюк
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/inek/2012_10/304 …, 2012
15*2012
Формирование парадигмы учета в постиндустриальном обществе
ВЗ Семанюк
УО" Полоцкий государственный университет", 2012
14*2012
Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві монографія
ВЗ Семанюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
13*2018
Інформаційні ресурси: обліково-теоретичний аспект
ВЗ Семанюк
Вісник Львівської комерційної академії/[ред. кол.: Башнянин ГІ, Апопій ВВ …, 2011
122011
Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні: монографія
МС Пушкар
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
12*2010
Природоохоронні витрати в системі бухгалтерського обліку
ВЗ Папінко
Наука і молодь.–К.: НАУ, 2002
11*2002
Внутрішній аудит : підручник
МС Пушкар, ВЗ Семанюк
92015
Необхідність кардинальної зміни теорії обліку
ВЗ Семанюк
Облік і фінанси, 75-80, 2017
52017
Теорія обліку: інституційний підхід
ВЗ Семанюк
Економічний аналіз. Збірник наук. праць / Тернопільський національний …, 2012
32012
Критерії якості облікової системи підприємства: теоретичний аспект
ВЗ Семанюк
Вісник ДонНУЕТ, 232-237, 2011
32011
Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу
ВЗ Семанюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 132-138, 2010
32010
Облікова політика підприємства: теорія і практика
В Семанюк
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: економіка, 175-178, 2008
32008
Принципи формування інноваційно-інвестиційної політики підприємств
ВЗ Семанюк, ВМ Рожелюк
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2007
32007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20