Подписаться
Ігор Олегович Тарлопов
Ігор Олегович Тарлопов
ДНУ ім. О.Гончара,факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління маркетингом на підприємстві
ТА Заяць, ІО Тарлопов, ОО Пилипенко
Донецьк: Юго-Восток, 2006
292006
Управління маркетингом на підприємстві: монографія
ТА Заяць, ІО Тарлопов, ОО Пилипенко
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2006
282006
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб.
ВА Вісящев, ЛІ Антошкіна, ІО Тарлопов
Донецьк: Норд-Прес, 2005
162005
Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрямки їх реалізації
ІО Тарлопов
Актуальні проблеми економіки, 80, 2008
112008
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств в Україні
ІО Тарлопов
Економіка та держава, 33-37, 2020
102020
Еволюція маркетингу як теорії управління
ІО Тарлопов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 30–34-30–34, 2016
62016
Захист інтелектуальної власності в контексті взятих на себе Україною міжнародних зобов'язань
ОІ Кепко, ВО Кепко
ТОВ" ДКС Центр", 2020
52020
Актуальні проблеми організації обліку готової продукції на підприємстві
ТІ Олегович, ШЮ Петрівна
Економіка. Фінанси. Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 35-37, 2018
5*2018
Визначення макроекономічних статистичних показників та їх трансформація на сучасному етапі
ІО Тарлопов
Теорії мікромакроекономіки, 73-76, 1999
41999
Статистичне оцінювання обсягу виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії у країнах ЄС
І Тарлопов
РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ, МЕХАНІЗМИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ …, 2022
32022
Статистичне оцінювання інвестиційного співробітництва між Україною та країнами ЄС
ІО Тарлопов
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 91-96, 2021
32021
Еволюція теорії зовнішньоекономічної діяльності: середина XV ст.—початок XX ст.
ІО Тарлопов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 34-37, 2013
32013
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах цифрової економіки
ІО Тарлопов
Інвестиції: практика та досвід, 24-28, 2020
22020
Розвиток методології бухгалтерського обліку в управлінні земельними ресурсами
ІО Тарлопов
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2017
22017
Vykorystannia marketynhovykh innovatsii v diialnosti pidpryiemstv
IO Tarlopov
The use of marketing innovation in the enterprise]. Problemy nauky, 23-26, 2012
22012
Дослідження міжнародного маркетингу як макроекономічної категорії/ІО Тарлапов
ІО Тарлопов
Економічний простір, 18-25, 2008
22008
Товарна інноваційна політика
ЛІ Антошкіна, ОП Сологуб, ІО Тарлопов
Антошкіна, ЛІ Товарна інноваційна політика: навчально-методичний посібник/ЛІ …, 2007
22007
Проблеми управління та використання брендів в економіці України
ІО Тарлопов
Формування ринкових відносин в Україні, 101, 2005
22005
Перспективи використання нейронних мереж у сучасній економіці
І Тарлопов, М Денисова
БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 141-142, 2022
12022
Аналіз діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
ІО Тарлопов
Бізнес Інформ, 264-271, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20