Оксана Дзюбіна Oksana Dziubina
Оксана Дзюбіна Oksana Dziubina
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook (на матеріалі англійської мови)
ОІ Дзюбіна
Деловая пресса России: настоящее и будущее. URL: http://www. dzyalosh. ru/01 …, 2016
282016
Класифікація, структура та функціонування Інтернет-мемів у соціальних мережах Twitter та Facebook
Д Оксана
Молодий вчений, С. 375–379, 2016
142016
Скорочення як спосіб утворення неологізмів в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовних Інтернет-видань та форумів в молодіжних соціальних мережах)
ОІ Дзюбіна
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 309-312, 2014
122014
Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері iнтернет-комунікації
ОДO Dziubina
звітна наукова конференція проф.-викл. складу факультету іноземних мов …, 2015
11*2015
Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови сфери інтернет-комунікації
ОДO Dziubina
Записки з романо-германської філології, С. 17–23., 2014
112014
Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook і Twitter
ОІ Дзюбіна
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
102016
Диференціальні ознаки неологізмів і оказіоналізмів (на матеріалі художньої літератури та Інтернет-реклами англійської мови)
О Дзюбіна
Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови, 78-84, 2014
92014
The thematic distribution and emotional evaluation of Twitter and Facebook slang neologisms
ОДO Dziubina
Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i …, 2016
62016
The influenсe of the internet-related affixes on the formation of computer neologisms/ОІ Dziubina
OI Dziubina
Volgograd: Science and World, International scientific journal. Philological …, 2014
62014
Абревіатури в семантико-тематичних групах неологізмів сучасної англійської мови
О Дзюбіна
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 57-60, 2014
62014
Концептуальна основа англомовних неологізмів
О Дзюбіна
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
62014
Лінгвопрагматичний аналіз англомовних неологізмів (на матеріалі соціальних мереж Facebook та Twitter
ОДO Dziubina
Наукові записки національного університету „Острозька академія”. Серія …, 2015
52015
Емоційно-оцінний компонент в тематичних групах неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook
ОДO Dziubina
Науковий вісник СХЄНУ ім. Лесі Українки. Серія.: філологічні науки …, 2015
5*2015
Лінгвопрагматичний аналіз англомовних неологізмів (на матеріалі англомовного рекламного дискурсу)
ОДO Dziubina
Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та …, 2014
5*2014
Співвідношення внутрішньої та зовнішньої прагматики неологізмів сфери інтернет-комунікації
О Дзюбіна
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 46-49, 2015
32015
The emergence and functioning of neologisms in the sphere of pop music culture
OI Dziubina
Primedia E-launch, 2020
22020
Типологічні принципи класифікації неологізмів у сучасній англійській мов
ОІ Дзюбіна
Міжнародний гуманітарний університет, 2018
12018
Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook
ОІ Дзюбіна
Сумський державний університет, 2017
12017
Formation and functioning of morphological neologisms in business discourse
OI Dziubina, OV Kosovych
Primedia E-launch, 2020
2020
The functioning of euphemisms in english political discourse
OI Dziubina
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20