Підписатись
Наталья Юрьевна Науменко
Наталья Юрьевна Науменко
Ukrainian State University of Chemical Technology, Український державний хіміко-технологічний
Підтверджена електронна адреса в udhtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Regional development in conditions of limitation of water resources: correlation interconnections
S Fedulova, V Komirna, N Naumenko, O Vasyliuk
Montenegrin Journal of Economics 14 (4), 57-68, 2018
182018
Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов
ÄÃ Çåëåíöîâ, ÍÞ Íàóìåíêî
Днепропетровск: УГХТУ 264, 2012
142012
Адаптация метода скользящего допуска к задачам оптимизации корродирующих конструкций
ДГ Зеленцов, НЮ Науменко
Системні технології: регіональний міжвуз. зб. наук. пр.–Вип 3 (38), 48-56, 2005
112005
Economic development management in a water-capacious economy
S Fedulova, V Komirna, N Naumenko
Problems and Perspectives in Management 17 (3), 259, 2019
92019
Effective economic growth under conditions of regional water management dependence
S Fedulova, V Dubnytskyi, N Naumenko, V Komirna, I Melnikova, ...
Institute of Eastern European Research and Consulting, 2021
82021
Методологічне забезпечення формування інформаційної безпеки в сфері економічної безпеки регіону
ВІ Дубницький, НЮ Науменко
Вісник економічної науки України, 2019
82019
Конкуренция, конкурентоспособность, рыночная конъюнктура: Учебное пособие
ВИ Дубницкий, ВВ Комирная, НЮ Науменко, ОВ Овчаренко
ВИ Дубницкий, ВВ Комирная, НЮ Науменко, ОВ Овчаренко, 2016
72016
Оптимальное проектирование корродирующих конструкций при интервальных характеристиках параметра агрессивной среды
ДГ Зеленцов, ЛИ Короткая
Системні технології.[Регіональний міжвузівський збірник наукових праць].–Вип …, 2010
72010
Алгоритм управления точностью численного решения некоторых классов систем дифференциальных уравнений
ДГ Зеленцов, НЮ Науменко, ЛВ Новикова
Системні технології.—2012.—Вип 5 (82), 71-79, 2012
52012
Кількісний вимір впливу науки на соціально-економічний розвиток
ГМ Пилипенко, НЮ Науменко, НЄ Федорова
Економічний простір, 76-88, 2018
32018
РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ШВИДКІСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛОКОМОТИВІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ПРИ АВАРІЙНИХ ЗІТКНЕННЯХ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ КОЛІЇ 1520 ММ
НЮ Науменко, МБ Соболевська, СА Сирота, ДВ Горобець
32017
Математичні моделі процесу корозії в задачах будівельної механіки кородуючих конструкцій
НЮ Науменко, ОА Ляшенко
Вопросы химии и химической технологии, 148-153, 2010
32010
Полуаналитический алгоритм решения задачи долговечности корродирующих плосконапряженных пластин
НЮ Науменко
Тезисы докладов коллоквиума «Расчёт и проектирование пространственных …, 2007
32007
Имитационное моделирование работы отделения коммерческого банка
ЛИ Короткая, НЮ Науменко
Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний …, 2015
22015
Сучасні стратегічні напрями вдосконалення організації управлінської праці на аграрних підприємствах
КС Нікітенко
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2021
12021
Аналіз динамічної навантаженості екіпажів моторвагонного швидкісного поїзда з системою пасивної безпеки при його зіткненні з вантажним вагоном. Технічна механіка. 2020. № 3
МБ Соболевська, НЮ Науменко, ДВ Горобець
12020
Теоретико-методологічні підходи до інформаційної ситуації та інформаційної асиметрії в умовах економічного простору
НЮ Науменко
Вид-во" Гельветика", 2019
12019
ПІДХОДИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИªМСТВ
ВР Писарькова, НЮ Науменко
Êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ: àíàë³ç, óïðàâë³ííÿ, îïòèì³çàö³ÿ, 63, 2019
12019
Розподілена динамічна модель розвитку та виявлення проблемних ситуацій на підприємствах в рамках ситуаційного управління
ВІ Дубницький, НЮ Науменко, ОВ Овчаренко
Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний …, 2017
12017
Моделирование поведения корродирующих конструкций при неполной информации о параметрах агрессивной среды
ЛИ Короткая, НЮ Науменко
НТУ" ХПИ", 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20