Сосновська Людмила Василівна / Сосновська Л. В. / Liudmyla Sosnovska
Сосновська Людмила Василівна / Сосновська Л. В. / Liudmyla Sosnovska
Вінницький національний аграрний університет, аспірант, кафедра ПОПХВ
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив
ЛВС С.Й. Ткаченко, В.П. Янович, М.В. Любін
Вібрації в техніці та технологіях, 58-66, 2018
12018
Вібраційний млин (Пат. на корисну модель№ 129643)
ВП Янович, ОВ Солона, ЛВ Сосновська
Пат. 129643 UA, МПК B02C 17/00 B02C 17/24.-№ u 2018 03982; заявл. 12.04 …, 2019
2019
Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив
ЮА Полєвода, ЛВ Сосновська
ХНТУСГ, 2019
2019
Розробка двосекційного млина для виробництва преміксів
ВП Янович, ЛВ Сосновська
Обладнання та технології харчових виробництв, 78-84, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНОАКТИВАЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Ю Полєвода, Л Сосновська
Редакційна колегія, 78, 2019
2019
Вібраційний млин (Пат. на корисну модель№ 128057)
ВП Янович, ЮА Полєвода, ЛВ Сосновська
Пат. 128057 UA, МПК B02C 19/16.-№ u 2018 04169; заявл. 16.04. 2018; опубл …, 2018
2018
Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив
СЛВ Друкований М.Ф., Янович В.П.
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК …, 2017
2017
Спосіб отримання біологічних добрив
ДЛВ Друкований М.Ф., Мазур В.А.
2016
Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів
ОАІ Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В.
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях …, 2016
2016
Розробка вібраційного млина обємних коливань для виробництва високоактивних сумішей пероральних препаратів
ВП Янович
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 69-72, 2015
2015
Вібраційні технології в комплексі біотехнологій в АПК України
АІМ Друкований М.Ф., Дишкант Л.В.
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях …, 2015
2015
Розчинення гірничних порід для підвищення якості біологічних добрив
МФ Друкований, ЛВ Дишкант, АІ Ольшевський, НФ Дорошкевич
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
2015
Отримання високоякісних органічних добрив шляхом розчинення кальцієвмісної породи в біомасі
МФ Друкований, ОС Яремчук, ЛВ Дишкант, НФ Дорошкевич
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
2014
Основні напрямки розвитку, виробництва та використання біологічних палив у світі
МФ Друкований, ЛВ Дишкант, ІМ Алексевич
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві 15 (2), 123-127, 2013
2013
Основные направления развития, производства и использования биологических топлив в мире
МФ Друкований, ЛВ Дишкант, ІМ Алексевич
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 123-127, 2013
2013
Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни» для студентів спеціальності 133 «Галузеве …
ЮА Полєвода, ІА Зозуляк, ОА Токарчук, ЛВ Сосновська
Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив
Л Сосновська
Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф.[«Вітчизняна наука на зламі …, 0
Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив
ГМ Калетнік, ВП Янович, ЛВ Сосновська
Матеріали XІ Міжнар. наук.-практ. конф." Проблеми конструювання, виробництва …, 0
Програма проходження виробничої практики конструкторсько-технологічного напрямку для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ііі–іv рівнів акредитації галузі знань–13 …
ВП Янович, ЮА Полєвода, ЛВ Сосновська
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ
ЛВ Сосновська
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20